Θεολογία και Ζωή

Παντάνασσα

14 Νοεμβρίου 2011

Παντάνασσα

Δέσποινα, Άνασσα αίνων

κορωνίς πασών παρθένων

φύλαξ ψυχών ευλογημένων

χαράς αιτία, εξορισμένων,

μεσιτεία προσευχομένων.

Τέκνων , άκου απελπισμένων

και εν δακρύοις δεομένων

πέμψουσα στρατιάς αγγέλων

ως εποίησας των παίδων

σωτηρίαν αναγγέλων….

 …

Αλλού πού, να αναμένω

στον αγώνα , υπομένων;

Tην Παντάνασσα προσμένω

ήλιο , των προσευχομένων

στήριγμα , απελπισμένων…

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής