Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Είπεν Γέρων …Στάδια Αρετής

25 Νοεμβρίου 2011

Είπεν Γέρων …Στάδια Αρετής

Τέκνα μου , ποθεινότατα

η αγάπη σας , μου ορίζει

της αρετής τα στάδια

να πώ , απ, το μετερίζι…

Το νούν, ας τον κρατήσουμε

στη θέσιν του ευλόγου,

μακριά να μενει ελέυθερα

απ, τη γην του παραλόγου..

Του τριμερούς, αφύπνηση

θα φέρει ελευθερίαν

και εγερτήριον σάλπισμα

του νοός, για σωτηρίαν…

Το ερέθισμα αυτό γεννά

φρόνηση μα και ανδρείαν

και ενάντια στο παράλογο

εχθρόν, σε εξορίαν..

Ποτέ σου, μην συνομιλάς

με την αχρείαν σκέψη ,

αλλιώς θα έρθει η αμέλεια

και η πλάνη θα επιστρέψει..

Ο πόθος φέρνει ευλάβια

ζήλον και προθυμίαν

και με το θείον φωτισμόν

μένει η ψυχή στα θεία…

Το ήμαρτον απο καρδιάς

ψάλλε νύκτα και μέραν

και η Χάρις θα είναι αρωγός

απ, το εξής και πέραν..

Έρχεται η αυταπάρνηση

φέρνει φιλοπονίαν,

υπακοή και αποταγή,

είσαι κοντά στα θεία!

Ο νούς τότε φωτίστηκε

ο θρίαμβος αναστήθη,

ο θείος φόβος , θρόνιασε

πένθος θείον γεννήθη…

Το κατ, εικόνα, φάνηκε

στην καθαρήν καρδίαν,

γράφτηκε θεία εντολή

για την αειζωίαν….

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής