Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Εφραίμ, Γέρων Βατοπαιδίου..

29 Νοεμβρίου 2011

Εφραίμ, Γέρων Βατοπαιδίου..

Γέρων εις δίκην,

έθνος εις καταδίκην.

Αιδώς και ντροπή

ηθών, εκτροπή….

*

Όργανα του σκότους,

Γέροντες εναρέτους

θαρρείται πολεμάται,

μάλλον εχθρός πλανάται.

*

Τέκνα εξ, αγχειστίας

Δέσποινας Παναγίας,

πειρασμός, δεν αγγίζει.

Χρυσός σταυρός, στηρίζει..

*

Ανάσταση εκ σταυρού

θρήνος του πονηρού.

Λάβρας, λαμπράς πεδίου,

Εφραίμ , Γέρων Βατοπαιδίου..

***

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής