Γέρ. Εφραίμ ΒατοπαιδινόςΥπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Γράμμα εις Δεσμώτην Καθηγούμενον

17 Ιανουαρίου 2012

Γράμμα εις Δεσμώτην Καθηγούμενον

Ηγαπημένε μου Γέρων,

Της καρδίας μου συγγενή και  εξ αίματος του Κυρίου ,αδελφέ και πάτερ.  Λόγον ισάξιον ου δύναμαι προφέρω ο αδαής ,ίνα εκφράσω ο ελάχιστος τον πόνον της καρδίας μου και της ψυχής μου,  το απερίγραπτον άλγος.
Αντί  επί του γεροντικού σας , καθηκόντως θρόνου, ως λαχταρούσε η ψυχή μου , την δια ζώσης και εκ του σύνεγγυς συνάντησή  μας, σήμερον,  τα βήματα μου έσυρα σιδηρόδετα , εις χώρον , προσομοιάζοντα του φρικτού γολγοθά , σε σωφρονιστικόν τινά ίδρυμα, το οποίον αναμφιβόλως θα μετατραπεί εις   καθολικόν  του εν Αθήναις νέου Άθωνος.
Παρηγορίαν ποιαν να δώσω, ο ναυαγός της ταλαιπώρου ζωής μου  της αθλίας, ορών  Σίμωνα Κηρηναίον ,έφορτον πόνον καρδιών ανα τα πέρατα της οικουμένης,  ανερχόμενον επί γολγοθά  φέροντα , τον ειδικόν του πλέον μεγαλόσταυρον , βαδίζοντας εκουσίως σιωπών, και στέφανον εξ νομοθετημάτων φέροντα, εν δάκρυσι προσευχόμενον , το” Κύριε Σώσον τους Ασεβείς”…..
Δρόσος , πλημμύρησεν , την καρδία μου εις θέαν ,  ειρηνηκού  γέροντος που διαβιεί το υπόλοιπον του μοναχικού του βίου , από άλλη φαρέτρα..  Εξομολογών, λειτουργών και προσευχόμενος..
Εκ νέου παρακαλώ  την προσευχητικήν σας αγάπην,  μη  εις λήθην παραπέσει, η μνημόνευσή του ονόματός μου, δια το έλεος του Πατρός και Κυρίου…
Μνάσων ο Παλαιός Μαθητης