Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Υπογραφή Μνημονίου Κύπρου-Ρουμανίας

16 Ιουλίου 2012

Υπογραφή Μνημονίου Κύπρου-Ρουμανίας

Μνημόνιο Συναντίληψης που προνοεί την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα των βιομηχανικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ρουμανίας υπεγράφη σήμερα από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους και την ομόλογό της, Υπουργό Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας της Ρουμανίας, κα Mariana Campeanu.

Το Μνημόνιο διαλαμβάνει τη σύσταση ενός πλαισίου συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα των συνθηκών εργασίας και της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων προνοεί ότι… τα δύο Υπουργεία θα συνεργάζονται στον τομέα των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων που αποσπώνται βάσει σχετικής κοινοτικής Οδηγίας, ενώ η συνεργασία των δύο χωρών θα επεκταθεί στην αποτροπή και πάταξη της αδήλωτης απασχόλησης. Προνοείται, επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών και η τεχνική υποστήριξη μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς αρμοδιότητας των δύο Υπουργείων.

«Με την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Ρουμανίας, έχουν θέσει τα θεμέλια μιας εποικοδομητικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και συμφέροντος, η οποία θα είναι εξαιρετικά γόνιμη και για τις δύο χώρες», είπε η Υπουργός Χαραλάμπους.

Η εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης θα επιβλέπεται από Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στο περιθώριο της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ (EPSCO), που πραγματοποιείται στις 12-13 Ιουλίου στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία”.