Θεολογία και Ζωή

Οι Χιλιαστές και ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου

19 Ιουλίου 2012

Οι Χιλιαστές και ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου

Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Λέκτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ

Ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου αποτελεί για κάθε χριστιανό, έκφραση αστείρευτης αγάπης του Θεού για το πλάσμα του (Ιωαν 3, 14-15. 12, 32-33 . Κολ 1, 20),  καύχημα της κατά Χριστόν αθλήσεως του (Γαλ 6, 14) και ανίκητο όπλο κατά των διαβολικών επιβουλών.

Αναφέρει με τη χαρακτηριστική του σαφήνεια και ακρίβεια ο ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός  ότι: «Πάσα  μεν ουν πράξις και θαυματουργία Χριστού μεγίστη και θεία και θαυμαστή, αλλά πάντων εστί θαυμαστότερον ο τίμιος αυτού σταυρός».(Εκδοσις Ακριβής 4, 11, PG 94,1128D). Και ο Μέγας Φώτιος συμπληρώνει: «Τρόπαιον εστιν ο σταυρός του Χριστού κατά του διαβόλου ιστάμενον· και τροπαίων το λαμπρότατον ».( Αμφιλόχια. Ερώτησις 24, 9, PG 101, 185 D).

Αντίθετοι όμως στην εν Αγίω Πνεύματι διδασκαλία και πρακτική της Εκκλησίας μας, είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού (Φιλιπ. 3, 18).  Σ’αυτους συγκαταλέγονται και οι “Mάρτυρες του Ιεχωβά“. Δεν υπάρχει αίρεση στον κόσμο που να δείχνει τέτοια δαιμονική περιφρόνηση και απέχθεια προς τον Τίμιο και ζωοποιό Σταυρό από τους ” Μάρτυρες του Ιεχωβά”. Στα έντυπά τους κατά τρόπο αυθαίρετο, ανιστόρητο και διαστρεβλωτικό αρνούνται τον χαρακτήρα και την παραδεδομένη μορφή του Τιμίου Σταυρού και τον εξεικονίζουν ως ένα κάθετο δοκάρι πάνω στο οποίο κρεμάστηκε ο Χριστός. Αναφερόμενοι στο Σταυρό τον χαρακτηρίζουν ως «πάσσαλο»  και «ξύλο βασανισμού» η «ξύλο εκτέλεσης».

Είναι, μάλιστα , τέτοια η αποστροφή τους που δε δίστασαν να αντικαταστήσουν την λέξη Σταυρός με τη φράση «ξύλο του βασανισμού», και το ρήμα σταύρωσαν με το «κρέμασαν» και σ’αυτή τη χιλιαστική Μετάφραση Νέου Κόσμου της Αγ. Γραφής που δημιούργησε η εταιρεία “Σκοπιά”.  Η Μετάφραση Νέου Κόσμου, ας σημειωθεί, ότι αποτελεί κυριολεκτικώς  την πλέον βάναυση και χείριστη αλλοίωση του κειμένου της Αγ. Γραφής που έχει υπάρξει  στην παγκόσμια ιστορία.

Επιπλέον, για τους χιλιαστές η χρήση του σταυρού στη λατρεία θεωρείται ειδωλολατρία. Αυτές οι χιλιαστικές πλάνες ανήκουν στην πνευματική τροφή, με την οποία ο Ιεχωβά προμηθεύει αποκλειστικά μόνο μέσω της ορατής  οργάνωσής του, της “Σκοπιάς”, τους λάτρεις του, τους άμισθους πλασιέ δηλαδή των εντύπων της μετοχικής εταιρείας “Σκοπιά”.

Η παλαιότερη όμως ιστορία, πρακτική και διδασκαλία της “Σκοπιάς” είναι και για το θέμα του Τιμίου Σταυρού μια ατράνταχτη απόδειξη, ότι η χιλιαστική εταιρεία ψεύδεται, παραπληροφορεί  και αλλάζει κατά καιρούς τις διδασκαλίες της. Τούτο μαρτυρείται με εξαιρετική σαφήνεια από το γεγονός ότι ο Τίμιος Σταυρός με την ιστορική παραδοσιακή του μορφή εντός στέμματος αποτελούσε το σήμα αναγνώρισης των χιλιαστών μέχρι το 1931 και ευρίσκετο στο εξώφυλλο του περιοδικού Σκοπιά. ( Βλ. Πρωτ. Αντ. Αλεβιζοπούλου, “Μάρτυρες του Ιεχωβά” και Ορθοδοξία, τόμος Γ , Αθήναι 1995, σσ. 102 -103 ).

Επιπλέον η αντίφαση, η παραπληροφόρηση και η αλλαγή των θέσεων της “Σκοπιάς” μαρτυρείται και από το βιβλίο που είχε γράψει ο δεύτερος πρόεδρος της εταιρείας και διάδοχος του Κ. Ρώσσελ, ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ (1869-1942) και έχει τίτλο “Η Κιθάρα του Θεού”, 1925.  Στο εν λόγω χιλιαστικό βιβλίο υπάρχει ο Εσταυρωμένος πάνω σε σταυρό στη παραδοσιακή του μορφή (βλ. σ. 124).

Στο ίδιο βιβλίο αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ι. Ρόδερφορδ « Η απολυτρωτική τιμή επρομηθεύθη επί του σταυρού. Ο σταυρός του Χριστού είναι ο μέγας άξων της αληθείας, ο άξων της θείας των πραγμάτων διατάξεως, από του οποίου ακτινοβολούσιν αι ελπίδες των ανθρώπων.

Όταν δε πάντες έλθωσιν εις επίγνωσιν του γεγονότος τούτου, και πάντες  οι ευπειθείς θα έχωσιν ωφεληθή εκ της αξίας της απολυτρωτικής θυσίας, τότε μεγάλη αγαλλίασις θα επέλθη εις το ανθρώπινον γένος. (…) Τότε πάντες επ’ αληθείας θα δύνανται να ψάλλωσιν: Εις τον σταυρόν του Χριστού εγκαυχώμαι• Όστις πυργούται υπέρ πάντα τα ναυάγια του χρόνου• Πάσα της ιεράς ιστορίας η αίγλη συγκεντρούται πέριξ της υπερόχου αυτού κορυφής». ( σ. 154 ).

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Τα σχόλια περιττεύουν. Απλώς ύστερα από τέτοιου είδους αντιφάσεις και ψεύδη αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις επισημάνσεις ενός πρώην χιλιαστή, όταν  αναφέρει ότι: «Η Εταιρεία Σκοπιά απαγορεύει αυστηρά στα μέλη της κάθε βιβλική συζήτησι και έρευνα των διδασκαλιών της. Όποιος τολμήσει να παραβή αυτή την αρχή εκδιώκεται χωρίς έλεος, στιγματίζεται σαν στασιαστής και ξεσηκώνει θανάσιμο μίσος εναντίον του». (Βλ. Εμμ. Αντωνιάδη, Διαψεύδονται οι προφητείες των Μαρτύρων του Ιεχωβά, 1984, σ. 8).

Η ιστορία της μετοχικής εταιρείας “Σκοπιά” είναι ο πλέον επιφανής και αδιάψευστος μάρτυρας κατηγορίας της για το τι όντως είναι.
 

 Ορθόδοξος Τύπος, αριθ. 1665/17.11.2006

http://www.ppu.org.cy/

 

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/xiliastes-timios-stavros.el.aspx