Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου – Άσυλο, προσωπικά δεδομένα και διαδικτυακό έγκλημα στο επίκεντρο

22 Ιουλίου 2012

Δελτίο Τύπου – Άσυλο, προσωπικά δεδομένα και διαδικτυακό έγκλημα στο επίκεντρο

Η Τρίτη Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (2011), η κατάσταση στη Συρία, καθώς επίσης το Διαδικτυακό Έγκλημα και η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πολιτών είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την άτυπη συνάντηση Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 23 και 24 Ιουλίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, οι αρμόδιοι Επίτροποι της ΕΕ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και αντιπρόσωποι από οργανισμούς της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. Η Υπουργός Εσωτερικών κα Ελένη Μαύρου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Λουκάς Λουκά θα προεδρεύσουν της συνεδρίασης.

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η Τρίτη Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (2011). Η Επίτροπος κα Cecilia Malmström αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και στη συνέχεια οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα ανταλλάξουν απόψεις για τις μελλοντικές προτεραιότητες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, υπό το φως των πορισμάτων της έκθεσης της Επιτροπής. Οι Υπουργοί θα εξετάσουν επίσης τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τη θετική συμβολή της μετανάστευσης και της κινητικότητας στην αναπτυξιακή ατζέντα της Ένωσης. Η Προεδρία θα διερευνήσει τρόπους για τη βελτιστοποίηση της σύνδεσης μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, με στόχο την καλύτερη διαχείριση και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης.

Η κατάσταση στη Συρία

Το Συμβούλιο θα ασχοληθεί επίσης με την κατάσταση στη Συρία. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι Υπουργοί θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από το πώς ενισχύεται η διεθνής προστασία στις περιοχές αυτές, με σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας Περιφερειακών Προγραμμάτων Προστασίας στις περιοχές που φιλοξενούν την πλειοψηφία των ατόμων που εγκαταλείπουν την έκρυθμη πολιτική κατάσταση και τις εμφύλιες συγκρούσεις στη Συρία. Στόχος της Προεδρίας είναι η συζήτηση τρόπων για το πώς η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες γύρω από τη Συρία στις προσπάθειές τους να υποδεχθούν εκτοπισμένα πρόσωπα, πώς το EASO μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα στο μέλλον αν χρειαστεί να ετοιμάσει μέτρα αλληλεγγύης και πώς τα Κράτη Μέλη χειρίζονται εκτοπισμένα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στην επικράτειά τους.

Διαδικτυακό έγκλημα

Επίσης οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του διαδικτυακού εγκλήματος. Με αφετηρία το ερώτημα «με ποιους τρόπους μπορεί η ΕΕ να συμβάλει πρακτικά και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του διαδικτυακού εγκλήματος», οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με επιτυχημένες πρακτικές που παρουσιάζονται σε εθνικές στρατηγικές κατά του διαδικτυακού εγκλήματος. Θα συζητήσουν επίσης τρόπους αντιμετώπισης μίας σειράς επιμέρους ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το διαδικτυακό έγκλημα, όπως, πώς υπερπηδούνται διαδικαστικά εμπόδια σε υπό κάλυψη έρευνες και ανακρίσεις με στόχο τη δίωξη των δραστών που εκμεταλλεύονται τον αχανή χώρο του διαδικτύου.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επίσης, θα συζητηθεί το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ. O στόχος των συζητήσεων είναι να δοθεί πολιτική ώθηση και κατεύθυνση στις τεχνοκρατικές συζητήσεις που διεξάγονται στις Βρυξέλλες, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα για τα οποία αρκετά κράτη μέλη έχουν εκφράσει κοινές ανησυχίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διοικητικό κόστος που ο κανονισμός ενδεχομένως να επιφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ατόμων που βρίσκονται εντός της ΕΕ και οι πιθανές λύσεις για την ελαχιστοποίηση αυτού του φόρτου.

Τέλος, το Συμβούλιο θα συζητήσει τη δέσμευση και Δήμευση Προϊόντων Εγκλήματος και την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού για διασυνοριακή ανάκτηση οφειλών.

Πηγή: http://www.cy2012.eu/index.php/el/news/press-release—asylum-data-protection-and-cybercrime-focal-points-for-jha