Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

25 Αυγούστου 2012

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Πίστεως και ελπίδος πακτωλός.
εκ του Άθωνος καλόγηρος  αιτωλός
Κοσμάς,  ο εραστής της ευχής
με δύναμη αλύγιστη ψυχής, με τον Χριστόν  προχώρησετετράκις  στην Ελλάδα οδοιπόρησε
ως υποδούλων ψυχών αλιευτής και έθνους, εν Χριστώ αφυπνιστής, της ενώσεως  πρωτοπόρος και  ελευθερίας ο  σπόρος….
Ως απόστολος του Θείου
ο σωτήρας του ποιμνίου
εν τω  μέσω ((μαρτυρίου))
εις το όνομα Κυρίου, 
με  βάσιν Χριστοκετρικήν
και εις  γην ελληνικήν
την νοερά την προσευχήν
θέτει για σωτηρίαν
για την αειζωίαν…
Για την Τριάδαν ομιλεί,
και για την Παναγία
που ένωσε τους ουρανούς
και εκλήθει υπέρ αγία…
Ως γνήσιον τέκνον του χριστού
στον θείον του αραβώναν
μαρτύριον δέχεται φρικτόν
στον κάλλιστον του αγώναν…
Τουρκοαλβανοί τον κρέμασαν
και έσερναν το κορμί του,
μέχρι Αψό τον ποταμόν,
να(( κρύψουν)) τη ψυχή του
και να χαρίσουν εις εμάς,
χρυσήν την  τελευτή του…..
 
Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής