Γέρ. Ιωσήφ ΒατοπαιδινόςΣυναξαριακές Μορφές

Μεγαλυνάριο στον Τίμιο Σταυρό (Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού)

14 Σεπτεμβρίου 2012

Μεγαλυνάριο στον Τίμιο Σταυρό (Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού)

Εν τω Σταυρώ Ιησού μου ειργάσω την σωτηρίαν, τη ζωηφόρω ταφή Σου εδωρήσω μοι αφθαρσίαν και τη ενδόξω Σου Αναστάσει την θείαν υιοθεσίαν.