Άγιον Όρος

Γεράσιμος ιερομόναχο​ς Σμυρνάκης

8 Οκτωβρίου 2012

Γεράσιμος ιερομόναχο​ς Σμυρνάκης

Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935) (Δημοσίευση: 1902)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935) (Φωτογραφία: 1910)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935) (Φωτογραφία: δεκαετία 1930)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935) (Δημοσίευση: 1938)