Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Χαριτίνης της Αγίας

17 Οκτωβρίου 2012

Χαριτίνης της Αγίας

χαριτινη

Διαβάστε το βίο της αγίας

Ω! Τι τελευτή εγίνει,

μα ως το τέλος, Χαριτίνη

κράτησες ψηλά την πίστη

η ψυχή, δεν εκλονίσθει!

Τι κι΄ αν δέσανε τα χέρια

η ψυχή ψηλά, στα αστέρια

να ομολογεί την πίστη.

Τι κι΄εάν όξος, πυρ εχρήσθεις.

Λόγχες μύριες και ας περνούσαν

της Αγνής πλευρά πονούσαν

μα ούτε οι θάλασσες κρατούσαν

του Χρηστού αγκαλιά, ποθούσαν.

πριν της Παρθενίας τέλος.

Επενεύει μετ΄Αγγέλων,

εις Θεός αληθής, μέγας

και εφόρησε σε εκείνη

Αγίας στεφάνι, Χαριτίνη

Χαριτίνη Γεωργίου

Λευκωσία