Άγιον Όρος

Άξιον Εστί

18 Οκτωβρίου 2012

Άξιον Εστί

Ως της Παναγάπης  φόρος

δώρησεν το Άγιον Όρος,

εις τη ((Ρώμην)), του βορρά

του Πρωτάτου την  Χαράν,

για να διώξει την φθοράν…

Άρμα εξ ουρανού κατήλθεν,

Πάντων Άνασσα , εξήλθεν,

Άθωνος Δοχείον Ευχών

καύχημα  μοναστών σεπτών..

Άξιον Εστί  και  θείον φως

σύννεφον  εξ ουρανού , αληθώς,

σημάδιν  θείας παρουσίας

άνωθεν, στίγμα οικονομίας….

Ευλογίας  δώρον  θείον,

στους  αγώνες, το βραβείον,

μοναστών μα και ποιμνίου,

ευχομένων, δια βίου…

Αγιώνυμον το  Όρος,

Αλατόμητον το Όρος

και μαζί με την ελπίδα

για  βγούμε απ΄την παγίδα,

μας δεικνύει . καθηκόντως

Μήτερ του Θεού του ζώντος

στην γλυκείαν  αγκαλιά της,

η  Ελλάδα τη φωλιά της,

έφτιαξε πριν χίλια χρόνια

και την κράτησε αιώνια……

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής