Ορθόδοξη πίστη

Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός († 4 Ιανουαρίου 1964) [Ασματική Ακολουθία και Παρακλητικός Κανών]

1 Ιανουαρίου 2013

Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός († 4 Ιανουαρίου 1964) [Ασματική Ακολουθία και Παρακλητικός Κανών]

Image

Απολυτίκιο Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού

Ήχος α´

Νικηφόρου Οσίου, του λεπρού τα παλαίσματα,

καί την εν ασκήσει ανδρείαν, κατεπλάγησαν Αγγελοι

ως άλλος γάρ Ιώβ τα αλγεινά, υπέμεινε δοξάζων τον Θεόν,

νύν δε δόξη εστεφάνωται παρ᾽ Αυτού, θαυμάτων διακρίσεσιν.

Χαίροις των Μοναστών χειραγωγέ, χαίροις φωτός ο πρόβολος•

χαίροις ο ευωδίας χαρμονήν, προχέων εκ λειψάνων σου.

Ασματική Ακολουθία και Παρακλητικός Κανών

Κατεβάστε την Ασματική Ακολουθία και τον Παρακλητικό Κανόνα του Οσίου Νικηφόρου στον υπολογιστή σας κάνοντας κλίκ εδώ.

Πηγή: Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός