Ορθόδοξη πίστη

Η διάδοση του Χριστιανισμού στην Αρμενία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες

29 Ιανουαρίου 2013

Η διάδοση του Χριστιανισμού στην Αρμενία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες

armenian_church_

Επίσκοπος Αρμενικής Εκκλησίας Γιέζνικ Πετροσιάν

Οι ιστορικές μαρτυρίες, που αναφέρονται στην αρχαιότερη περίοδο της Αρμενικής Εκκλησίας, είναι ολιγάριθμες. Η βασική αιτία γι᾽ αυτό είναι το γεγονός ότι το αρμενικό αλφάβητο δημιουργήθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα, οπότε και άρχισε η ανάπτυξη της αρμενικής ιστοριογραφίας και γραμματείας με τις ποικίλες μορφές τους. Η ιστορία της τοπικής Εκκλησίας των πρώτων αιώνων μεταδιδόταν προφορικά από γενεά σε γενεά, και μόνο κατά τον 5ο αιώνα καταχωρήθηκε γραπτώς στην ιστοριογραφική και αγιολογική γραμματεία. Η Ιερά Παράδοση δεν πρέπει να ταυτίζεται ούτε με μύθους, ούτε με θρύλους, δεδομένου ότι αυτή έχει ιστορικό υπόβαθρο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »