Άγ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΈργα Γέρ. Ιωσήφ

Τόσην χάριν δικαιούται εις εαυτόν να έχη ο άνθρωπος (γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής)

22 Μαρτίου 2013

Τόσην χάριν δικαιούται εις εαυτόν να έχη ο άνθρωπος (γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής)

image

Τόσην χάριν δικαιούται εις εαυτόν να έχη ο άνθρωπος, όσον πειρασμόν ευχαρίστως υπομένει, όσον βάρος του πλησίον του αγογγύστως βαστάζει.

 

γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

 

Πηγή: http://www.facebook.com/pemptousiagr