Türkçe’deΞένες γλώσσες

Sevgili kardeşler

26 Μαρτίου 2013

Sevgili kardeşler

cebaceb1ceb9cf81cf8ccf82-cebcceb5cf84ceb1cebdcebfceafceb1cf82Bu yιl Ortodoks Kilisemizin Paskalya Oruç Dönemi 18 Mart’ta başlιyor.

(Diriliş Bayramι Orucu)

Paskalya Orucu Ortodokslar için bir hazιrlanma sűresidir.

Bu yιl Paskalya Orucu 18 Mart’tan başlayιp 27 Nisan’a kadar sűrer. 28 Nisan’da Paskalya Orucu’na birleşik olarak Kutsal Hafta Orucu başlar. 5 Mayıs’ta  ise Rab nasip ederse Dirliliş Bayramιmιzι kutlayacağιz.

Oruç sűresince imanlιlar,  Isa’nιn çölde yaptιğι gibi, oruç tutarlar.

{Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı.}  (Mar.1:12-13; Luk.4:1-13) (Matta 4: 1-2)

Bu sürede 49 gűn boyunca et ve et ürünlerı süt ve süt ütünlerı ve herhangi bir hayvansal gıda muhteviyatı olan yiyecekler yenmez. Sadece toptaktan gelen űrűnler yenir. Hafta içinde yağsιz yiyecekler (tam oruç) hafta sonu ise yağlι yemekler yenir.

Ayrιca hristiyanlar sιk-sιk kilise topluluğuna katιlarak diğer kardeşleri ile birlikte dua ederler, ayinlerde Kutsal Kitap’ι dini çaplarιna göre anlaşιlacak şekilde okuyarak dini gösterilerde bulunurlar, günahlarι için tövbe edip gűnah çιkarιrlar.

Orucun birinci gününde (18/3) uçurtma uçurtuyoruz, geleneksel oruç yemekleri yiyerek Paskalya orucuna başlıyoruz. (Uçurtma uçurtmanιn anlamι şu: nasιl uçurtmamιz göklere yűkseliyor, ruhumuz da göklere “uçmak istiyor ancak tutkularιmιz bize engel oluyor.)

Bu 7 haftalιk hazιrlanma süresinde bircok özel günler vardιr.

Her cuma günü akşamι ortodokslar, kilisede toplanιp Meyrem Ana’ya saygιsιnι ve sevgisini çeşitli ilahilerle gösterirler. (Akatist Ilahi )

http://www.oodegr.com/tourkika/prosefxes/akathistos.htm

(Luka 1:48 Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.)

Ayrιca her cumartesi ve pazar günü litűrjik ayinler dűzenlenir  ve  özel olaylar kutlanιr.

Büyük Oruc’un birinci pazar gününde Κraliçe Theodora tarafιndan düzenmiş «Tasvirler Kültü» zaferi kutlanmaktadιr.(24/3)

http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/kyriaki_orthodoxias.htm

Ertesi gün Meryem’in Müjdesi kutlanacak. (25/Mart)

http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/evangelismos.htm

Büyük Oruc’un ikinci pazar günü zihni dua modelini hristiyanlara yayan selanikli Aziz Grigorios Palamas’ι sayarιz ve eserlerini inceleriz.(31/3)

http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/Gregory_Palamas.htm

Büyük Oruc’un ücüncü pazar gününde Isa Mesih’in çarmιhιna saygιmιzι belirtip, O’ nun yaptιğι gibi, kendi “haçιmιzι” hayatιmιzda taşιyarak, yani hayatιn ağιrlιklarιnι ve zorluklarιnι yüklenerek, yolumuza ve orucumuza devam ediyoruz.(7/4)

http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/kyriaki_stavroproskynisis.htm

Büyük Οruc’un dörüdncü pazar günü’nde Aziz Yuhanna’yι anιp, çok önemli eserlerinden bahsederiz (Bu Yuhanna Isa Mesih’ιn öğrencisi değil, kendisi Sina Dağι’nda yaşamιş çok kιymetli azizlerimizdendir) (14/4)

http://www.oodegr.com/tourkika/synaksaristis/iwannis_klimakos.htm

Büyük Oruc’un beşinci pazar günü’nde Azize Mιsιrlι Maria’nın anma günüdür. Kendisinin cok günahkâr bir hayattan dönüşü ve Tanrι’ya bütün gücü ile ithaf etmesi, bize örnek ve destek olur.(21/4)

http://www.oodegr.com/tourkika/synaksaristis/maria_egyptia.htm

Altıncı Pazar gününden bir gün önce Lazar cumartesisi kutlanır.(27/4)

http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/anastasi_lazarou.htm

Büyük Oruc’un altιncι pazar günü ise  İsa`nın Yeruşalim`e Girişi (Mar.11:1-11; Luk.19:28-40; Yu.12:12-19) kutlanιr. (28/4)

http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/kyriaki_baiwn.htm

Ondan sonra Kutsal Hafta Orucu başlar. Bu yιl  Kutsal Hafta orucu 29/4-4/5  arasι.(tam oruç)

http://www.oodegr.com/tourkika/eortes/megali_evdomada.htm

Diriliş (Paskalya) Bayramι 5 Mayıs’ta kutlanacak.

Hepimizin orucu başarιlι  olsun.