Άγιον ΌροςΟρθόδοξη πίστη

Μοναχοί Χαλκιδικιώτες στο Άγιον Όρος(*)

14 Μαΐου 2013

Μοναχοί Χαλκιδικιώτες στο Άγιον Όρος(*)

h 0015.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Ανανίας Κωνσταντίνου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Λιαρίγκοβη 1797.

6.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Θεοδόσιος Κωνσταντίνου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Λιαρίγκοβη 1787.

7.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Ιγνάτιος Παναγιώτου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Πολύγυρος 1806.

8.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Ακάκιος Δημητρίου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης, γεννηθείς Πολύγυρος 1796.

9.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Στέφανος Στάμου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης, γεννηθείς Νικήτη 1815.

10.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Γεράσιμος Στέριου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης, γεννηθείς Ιερισσός 1777.

11.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Κωνστάντιος Δημητρίου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Νικήτη 1817.

12.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Χαράλαμπος Αθανασίου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Γαλάτιστα 1800.

13.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Θεοδόσιος Αστέριου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Γαλάτιστα 1783.

14.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Αγαθάγγελος Δημητρίου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Γαλάτιστα 1822.

15.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Αγαθάγγελος Βασιλείου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Γομάτι 1812.

16.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Νικηφόρος Εμμανουήλ-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Πολύγυρος 1800.

17.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Αγάπιος Δήμου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης, γεννηθείς Πολύγυρος 1802.

18.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Ακάκιος Γεωργίου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης, γεννηθείς Πολύγυρος 1799.

19.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Σάββας Νικολάου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης, γεννηθείς Ρεβενίκια 1816.

20.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Παύλος Σύρου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης, γεννηθείς Πολύγυρος 1786.

21.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Προκόπιος Τριανταφύλλου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Νικήτη 1818.

22.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Βενέδικτος Γρηγορίου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Νικήτη 1827.

23.Κατάσταση 21.8.1846, Μοναχός Δαμασκηνός Θεοδώρου-Χιλανδαρίου Κελλιώτης,γεννηθείς Πολύγυρος 1791.

24.Κατάσταση 15.8.1846. Μοναχός Συμεών Γεωργίου-Παντοκράτορος, γεννηθείς Γαλάτιστα1820.

25.Κατάσταση 15.8.1846, Μοναχός Άνθιμος Λιβάνου-Παντοκράτορος, γεννηθείς Ιερισσός1821.

26.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Συμεών Νικολάου-Ξηροποτάμου, γεννηθείς

Πολύγυρος 1793.

27.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Μακάριος Γεωργίου-Ξηροποτάμου, γεννηθείς Συκιά1781.

28.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Αυξέντιος Ιωάννου-Ξηροποτάμου, γεννηθείς Πολύγυρος1822.

29.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Παρθένιος Σαραφιανού-Ξηροποτάμου, γεννηθείς Πολύγυρος 1818.

30.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Νήφων Δημητρίου-Ξηροποτάμου, γεννηθείς Άγιος Νικόλαος 1774.

31.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Γεράσιμος Δήμου-Ξηροποτάμου, γεννηθείς Ιερισσός1807.

32.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Αρσένιος Παύλου-Ξηροποτάμου, γεννηθείς Παλαιοχώρι1753.

33.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Νεόφυτος Γιαννάκη-Ξηροποτάμου, αόμματος, γεννηθείς Πολύγυρος 1761.

34.Κατάσταση 24.8.1846, Μοναχός Ιάκωβος Βασιλείου-Ξηροποτάμου, γεννηθείς Πολύγυρος1756.

35.Κατάσταση 30.7.1846, Μοναχός Μακάριος Αθανασίου-Δοχειαρίου, γεννηθείς Πολύγυρος1810.

36.Κατάσταση 30.7.1846, Μοναχός Αγάπιος Δημητρίου-Δοχειαρίου, γεννηθείς Παλαιοχώρι1803.

37.Κατάσταση 30.7.1846, Μοναχός Αβέρκιος Σταυράκου, γεννηθείς Παλαιοχώρι 1797.

38.Κατάσταση 28.7.1846, Μοναχός Τιμόθεος Ιωάννου-Ζωγράφου, γεννηθείς Ιερισσός1782.

39.Κατάσταση 28.7.1846, Μοναχός Νήφων Λιβάνου-Ζωγράφου, γεννηθείς Ιερισσός 1796.

40.Κατάσταση 28.7.1846. Μοναχός Ιγνάτιος Μανασσή-Ζωγράφου Κελλιώτης, γεννηθείς Λιαρίγκοβη1809.

41.Κατάσταση 2.7.1846, Καθηγούμενος Γαβριήλ Μανουήλ-Καρακάλλου, γεννηθείς Πολύγυρος 1793.

42.Κατάσταση 2.7.1846, Μοναχός Ανανίας Νικολάου-Καρακάλλου, γεννηθείς Πολύγυρος1784

43.Κατάσταση 2.7.1846, Μοναχός Χαράλαμπος Ιωάννου-Καρακάλλου, γεννηθείς Νικήτη1774.

44.Κατάσταση 2.7.1846, Μοναχός Νεκτάριος Κωνσταντίνου-Καρακάλλου, γεννηθείς Πολύγυρος 1782.

45.Κατάσταση 2.7.1846, Μοναχός Ιωάννης Μαυρουδή-Καρακάλλου, γεννηθείς Πολύγυρος1801.

46.Κατάσταση 27.8.1846. Μοναχός Βενιαμίν Δημητρίου, Σ. Πέτρας, γεννηθείς Ιερισσός,1815.

47.Κατάσταση 27.8.1846, Μοναχός Βησσαρίων Ευγενικού, Σ. Πέτρας, γεννηθείς Γαλάτιστα, 1818.

48.Κατάσταση 27.8.1846, Μοναχός Χαράλαμπος Λεμονή, Αγ. Παύλου, γεννηθείς Συκιά1790.

49.Κατάσταση 27.8.1846. Μοναχός Σεραφείμ Μανουήλ, Αγ. Παύλου, γεννηθείς Κασσάνδρα,1786.

50.Κατάσταση 27.8.1846, Μοναχός Μισαήλ Θεοδώρου, Αγ. Παύλου, γεννηθείς Πολύγυρος1766.

51.Κατάσταση 27.8.1846, Μοναχός Αβράμιος Δημητρίου, Αγ. Παύλου, γεννηθείς Γαλάτιστα 1791.

52.Κατάσταση 13.8.1846, Μοναχός Ιάκωβος Χριστοδούλου, Σταυρονικήτα, γεννηθείς Ρεβενίκια 1811.

53.Κατάσταση 13.8.1846, Μοναχός Ανανίας Ιωάννου, Σταυρονικήτα, γεννηθείς Παλαιοχώρι, 1810.

54.Κατάσταση 13.8.1846, Μοναχός Γαβριήλ Αγγέλου, Σταυρονικήτα, γεννηθείς Παλαιοχώρι 1806.

55.Κατάσταση 13.8.1846, Μοναχός Γεδεών Ιωάννου, Σταυρονικήτα, γεννηθείς Πολύγυρος1814.

56.Κατάσταση 29.7.1846, Μοναχός Συμεών Κωνσταντίνου, Ξενοφώντος, γεννηθείς Γομάτι1811.

57.Κατάσταση 29.7.1846, Μοναχός Άνθιμος Κωνσταντίνου, Ξενοφώντος, γεννηθείς Πολύγυρος 1810.

58.Κατάσταση 29.7.1846, Μοναχός Αντώνιος Στέριου, Ξενοφώντος, γεννηθείς Ζαγκλιβέρι1805.

59.Κατάσταση 29.7.1846, Μοναχός Νίκανδρος Δημητρίου, Ξενοφώντος, γεννηθείς Βασιλικά 1799.

60.Κατάσταση 29.7.1846, Μοναχός Χαρίτων Γιωργάκη, Ξενοφώντος, γεννηθείς Νικήτη1795.

61.Κατάσταση 29.7.1S46, Μοναχός Δαμασκηνός Ζαφειριού, Ξενοφώντος, γεννηθείς Γομάτι1775.

62.Κατάσταση 29.7.1846, Μοναχός Γεράσιμος Στέριου, Ξενοφώντος, γεννηθείς Αγ.Νικόλαος 1795.

63.Κατάσταση 12.8.1846, Μοναχός Νεκτάριος Ιωάννου, Εσφιγμένου, γεννηθείς Ζαγκλιβέρι 1801.

64.Κατάσταση 12.8.1846, Μοναχός Κοσμάς Αργύρη, Εσφιγμένου, γεννηθείς Γαλάτιστα1796.

(στο μετόχι Κασσάνδρας με μοναχό Διονύσιο).

65. (1811) Γεράσιμος πρώην Ιγνάτιος, αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας από Πολύγυρο στην Εσφιγμένου.

66.Κατάσταση 10.8.1846, Μοναχός Δαμιανός Νικολάου, Αγ. Παντελεήμονος, γεννηθείς Αγ.Νικόλαος 1766.

67.Κατάσταση 10.8.1846, Μοναχός Άνθιμος Νικολάου, Αγ. Παντελεήμονος, γεννηθείς Πολύγυρος 1798.

68.Κατάσταση 10.8.1846, Μοναχός Νικηφόρος Κωνσταντίνου, Αγ. Παντελεήμονος.γεννηθείς Ζαγκλιβέρι 1782.

69.Κατάσταση 10.8.1846, Μοναχός Διονύσιος, Αγ. Παντελεήμονος, γεννηθείς Ζαγκλιβέρι1808.

70. (1786-1847) Μοναχός Μακάριος, Καρακάλλου Κελλιώτης, ζωγράφος, γεννηθείς Γαλάτιστα.

71. (1786-1847) Μοναχός Βενιαμίν, Καρακάλλου Κελλιώτης, ζωγράφος, γεννηθείς Γαλάτιστα.

72. (1786-1847) Ιερομόναχος Μακάριος, Καρακάλλου Κελλιώτης, ζωγράφος, γεννηθείς Γαλάτιστα.

73. (1786-1847) Ιερομόναχος Ζαχαρίας, Καρακάλλου Κελλιώτης, ζωγράφος, γεννηθείς Γαλάτιστα.

74.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου, Μοναχός Γερβάσιος, Γεώργιος Θασίτης, Κυπαρίσση Ελισάβετ, Ραβνά, γεννηθείς 1888, προσέλευσις 1952, Κουρά 1953.

75.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Ζαχαρίας, Βασίλειος Παπαοικονόμου, Βαρσάμη Ασάνως Άγιος Νικόλαος, γεννηθείς 1899, προσ. 1923, Κουρά 1924, Προηγ. 1958.

76.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου, Μοναχός Θεοφάνης, Δημήτριος Γκαγκάνης, Γεωργίου Χάϊδως,Παλαιοχώρι, γεννηθείς 1912, Προσ. 1956, Κουρά 1957.

77.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Ιωαννίκιος, Ιωάννης Στεφανής, Δημητρίου Λουλούδας,Βαρβάρα γεννηθείς 1883, προσ. 1939, κουρά 1940.

78.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου, Μοναχός Μεθόδιος, Γεώργιος Κόκκας, Δήμου Αθηανής, Άγιος Νικόλαος γεννηθείς 1891, προσ. 1914, κουρά 1916.

79.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Νικόλαος. Δημήτριος Συκιώτης, Αθανάσιου Γερακίνας, Ορμύλια, γεννηθείς, 1881, προσ. 1899, κουρά 1903, Προϊστ. 1916, απόφοιτος Γυμνασίου, † 5.10.1965.

80.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Ρωμανός, Άγγελος Μανίκας, Δημητρίου Μαρίας,Γομάτι, γεννηθείς 1886, προσ. 1916, κουρά 1919, Προϊστ. 1944, εξαίρετος Ιεροψάλτης.

81.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Ιεροδιάκονος Ραφαήλ, Ιωάννης Ζαφειρούδης, Μιχαήλ Μαρίας,Μ. Παναγία, γεννηθείς 1914, προσ. 1931, Κουρά 1932, Προϊστ. 1934.

82.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Χαρίτων, Χρηστός Μήλιος, Γεώργιου Ασάνως, Ορμύλια,γεννηθείς 1909, προσ. 1932, κουρά 1933.

83.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Παγκράτιος, Δημήτριος Κρεμμύδας, Γεώργιου Σουλτάνας, Γομάτι, γεννηθείς 1909, προσ. 1926, κουρά 1927 στο Ι. Κ. «Αγ.Προκόπιος».

84.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Αθανάσιος, Ιωάννης Καμπούρης, Δημητρίου, Ιερισσός,γεννηθείς 1912.

85.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Ανδρέας, Πασχάλης Μιχαλούδης, Εμμανουήλ Ευφημίας,Άγιος Πρόδρομος, γεννηθείς 1912, προσ. 1926, κουρά 1930 στο Ι. Κ. «Άγιοι Αρχάγγελοι» – Καλυβίτου.

86.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός προϊστάμενος Ιλαρίων, Ιωάννης Ψηλογιάννης,Γεώργιου Γραμμένης, Παρθενών, γεννηθείς 1883, προσ. 1900, κουρά 1903, † 1.11.1956.

87.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Ιερομόναχος Εφραίμ, Θεοδόσιος Μουμτζής,

Στυλιανού Στυλιανός,Σάρτη, γεννηθείς 1912, προσ. 1931, κουρά 1932, άποχ. I960.

88.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Ιερομόναχος Ανδρέας, Άγγελος Μουτάφης. Γεώργιον Αγγελίνας,Νικήτη, γεννηθείς 1887, προσ. 1899, κουρά 1900 στο Ι.Κ. «Άγιοι Αρχάγελλοι», †28.3.1954.

89.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Διονύσιος, Μιχαήλ Νάσκας, Αθανάσιου Μπιγίνας,Στάγειρα, γεννηθείς 1877, προσ. 1905, κουρά 1908 στο Ι. Κ. «Γενέσιον Θεοτόκον»– Ραγαλά.

90.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Ιερομόναχος Κυπριανός, Αργύριος Καράς, Νικολάου Άννης, Άγιος Πρόδρομος, γεννηθείς 1877, προσ. 1891, κουρά 1897 στο Ι. Κ. «Άγιοι Αρχάγγελοι» – Καλυβίτου.

91.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Χαράλαμπος, Χρηστός Σφόλκος, Ιωάννου Θεοδώρας, Άγιος Πρόδρομος, γεννηθείς 1897, προσ. 1905, κουρά 1914 στο Ι. Κ. «Άγιοι Αρχάγγελοι» – Καλυβίτου.

92.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Ακάκιος, Αθανάσιος Δημητρακούσης,Κωνσταντίνου Αικατερίνης, Ιερισσός, γεννηθείς 1880, προσ. 1902, κουρά 1907 στο Ι.Κ. «Προφήτης Ήλίας» – Γυφτάδικα.

93.Αρχιμανδρίτης Αγάπιος, Βραστά, †1872.

94.Ιεροδιάκονος Δανιήλ. Ιερισσός, †1880.

95.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Ιεροδιάκονος Γρηγόριος. Αστέριος Ζαμάνης, Χριστόδουλου Ευδοκίας, Στάγειρα, *1892, π. 1908, κ. 1914 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Θεοτόκου».

96.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Ιερομόναχος Ιωάννης, Δημήτριος Ψηλογιώργης, Γεωργίου Στεργιανής, Νικήτη, *1908, π. 1922, κ. 1924 στο Ι.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι» – Κολιτσούς,διακ. 1933, Ιερ. 1939.

97.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Μόδεστος. Δημήτριος Καράς, Πέτρου Δάφνης, -Άγιος Πρόδρομος, *1887, π. 1909, Κ. 1911.

98.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Παντελεήμων, Δημήτριος Κουκούτσης, Νικόλαος Σουλτάνα, Γομάτι, *1896, π. 1910, Κ. 1914 στο Ι.Κ. «Άγιος Προκόπιος», †24.4.1978.

99.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Αθανάσιος, Ιωάννης Καμπούρης, Δημητρίου Μαρίας, Ιερισσός, *1912, π. 1931, κ. 1932 στο Ι.Κ. «Προφήτης Ηλίας»- Γυφτάδικα.

100.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Άνθιμος, Απόστολος Καραβασίλης, Τριανταφύλλου Ευαγγελίας, Νεοχώρι, * 1899. π. 1914, Κ. 1923 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Θεοτόκου»– Χαλκέως, †26.5.1969.

101.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Ιωακείμ. Γιαννακούδης Κανάκης, Χρήστου Αικατερίνης, Ζαγκλιβέρι, *1899. π. 1901, κ. 1908 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Θεοτόκου»– Ρογαλά, †5.12.1963.

102.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Κοσμάς, Κωνσταντίνος Σχοινάς, Γεώργιου Σοφίας, Πολύγυρος, *1909, π. 1924, κ. 1926 στο Ι. Κ. «Γενέσιον Θεοτόκου»– Ρογαλά, †9.2.1968.

103.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Ιερομόναχος Νεόφυτος, Άγγελος Θεοχαρούδης, Δημήτριου Αναστασίας, Γομάτι, *1882, π. 1892, κ. 1899 στο Ι.Κ. «Άγιος Προκόπιος».

104.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Σάββας, Αστέριος Ελευθερίου. Δημήτριου,Νεοχώρι, *1899, π. 1911, κ. 1914 στο Ι. Κ. «Ανάληψις» -Τροχαλά, †12.11.1968.

105.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεδίου. Μοναχός Χαρίτων, Μήλιος Χριστός, Γεώργιου Ασσάνως, Ορμύλια, *1909, π. 1932, κ. 1933, †12.11.1980.

106.Μοναχός Ι. Μ. Βατοπεόίου. Μοναχός Χρυσόστομος, Δημήτριος Τραβαλιάρης,Βασιλείου, Παρθενών, μόνασε στο Ι.Κ. «Ζωοδόχος Πηγή» – Καρύων, απολ.29.3.1970.

107.Μοναχός Ι. Μ. Εσφιγμένου. Μοναχός Αρσένιος, Γεώργιος Γρηγορίου, Ιωάννου, Αρναία, *1870, π. 1937, κ. 11.8.1940, †1949.

108.Μοναχός Ι. Μ. Εσφιγμένου. Ιεροδιάκονος Γρηγόριος, Ιωάννης Στέλιαρος, Βασιλείου,Ιερισσός, *1909, π. 1921, κ. 1926, ιεροδ. 1929, †5.12.1962.

109.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Μακάριος, Μαργαρίτης Γαροφάλλου, Παληούρι Κασσάνδρας, *1850, π. 1.10.1870. κ. 1873, †25.2.1917.

110.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Θεόκτιστος, Θεόδωρος Αγγελής, Ζαγκλιβέρι.*1842, π. 1872, κ. 1875, †11.8.1928.

111.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Αέτιος, Αθανάσιος Γεωργίου, Γαλάτιστα *1862,π. 21.5.1880. κ. 24.6.1883, Προϊστ. 13. 6.1893, †14.4.1930.

112.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Αυξέντιος, Αστέριος Διαβατούρας, Αδάμ, *1837, π. 1889, κ. 1893, †25.12.1922.

113.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Αρτέμιος, Αθανάσιος Κουκουβίνος, Καψόχωρας, *1845, π. 23.4.1891, κ. 1894, †15.10.1918.

114.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός ΔΛόμνος, Δημήτριος Γιαννακούδης, Βάβδος, *1862, π. 1S95, κ. 1901, †6.10.1938.

115.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Ιερομόναχος Γρηγόριος, Γεώργιος Δήμου, Πολύγυρος κ.1886, διακ. 23.4.18S6, πρεσβ. 25.3.1894, αναχ. 1919.

116.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Ιερομόναχος Αγάπιος. Αργύριος Ιωάννου, Βάλτα. *1882,π. 1.7.1901, κ. 3.6.1904, διακ. 29.1.1905, πρεσβ. 30.11.1908, προϊστ.19.10.1915, †20.12.1924.

117.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Γεννάδιος, Ιωάννης Γιαννάκης, Συκιά,γεωργός, *1873, π. 1907,κ. 1910, †20.5.1960.

118.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Ηλίας, Δημήτριος Βασιλείου, Γαλάτιστα, *1842, π. 1908, κ. 6. 12.1908, †17.3.1929.

119.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Δαμιανός, Αριστομένης Αναγνώστου, Εμμανουήλ,Άγιος Νικόλαος, *1880. π. 1896, αναχ. 1915.

120.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Ιωακείμ, Ιωάννης Μαλαμάτας, Περιστερά, *1886, π. 15.1.1909. κ. 4.12.1911, +9.10.1947.

121.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Βιβιανός, Βασίλειος Γ. Αναγνώστου, Περιστερά, *1877,π. 20.10.1910, κ. 6. 3.1916, †24.2.1940.

122.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Χρυσόστομος, Ιωάννης Λ. Μπαλαρούτσης, Άθυτος, *1885, το 1903 αναχώρησε για το Ι. Κ. Μ. Παναγίας – Κουτλουμουσίου.

123.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Σακερδών, Νικόλαος Αθ. Λιχριδάς, Λειβάδι, *1862, π. 26.10. 1909, κ. 20.3.1916, †22.9.1923.

124.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Αρσένιος, Αλέξανδρος Α. Πανταζόγλου, Βόλτα, *1887, π. 2.10.1919, από Ι.Μ.Σ. Πέτρας (1911), αναχ. 1919.

125.Μοναχός Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Γρηγόριος, Κωνσταντίνος Αργυρίου Κανναβάς,Γαλάτιστα, π.5.5.1920 από Ι. Κ. ΕΙσοδίων Ι. Μ. Παντοκράτορος, αναχ. 1926.

126.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Βασίλειος, Νικόλαος Καννάκης, Γαλάτιστα, *1897. π.14.4.1929 στο Ι. Κ. Εισοδίων Ι. Μ. Παντοκράτορος, 26.11.1931 προσήλθε στην Ι. Μ. Ξηροποτάμου, αναχ. 4.2.1932.

127.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Παΐσιος, Παναγκότης Γ. Τσατακλής,Γεωργίου Στυλιανής. Ν. Αφισιά, *1903, π. 16.3.1932, κ. 19.2.1934, †9.11.1978.

128.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Παντελεήμων, Γεώργιος Ι. Λεμπίδας, Ιερισσός, *1912, π. 6.9.1935, αναχ. 23.9.1938 διά Ι. Μ. Κωνσταμονίτου.

129.Μοναχός Αγαθάγγελος, Ρεβενίκια (1876) στην Ι. Μ. Ξηροποτάμου.

130.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Ευλόγιος, Εμμανουήλ Κουμπουρέλος, Ηλία Ελισάβετ,Πετροκέρασα, εργάτης, *1909, π. 19.12.1939, κ. 11.18.1941, ποϊστ. 3.5.1966, αντιπρόσωπος και επιστάτης, †1994.

131.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Γρηγόριος, Γεώργιος Κακλαμάνος, Νεοχώρι,π. 1908 στο Ι.Κ. «Άγιος Θωμάς» Καρυών Ι.Μ. Χιλανδαρίου, στην Ι.Μ. Ξηροποτάμου προσήλθε 12.2.1955, †11.12.1964.

132.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Κοσμάς, Κωνσταντίνος Δ. Ντουλκέρης Ίσβορο, *1848, π. 14.11.1866 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Τ. Προδρόμου», Κ. 1870, †30.12.1929.

133.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Ιάκωβος, Ιωάννης Κ. Γιοβαννούδης,Στανός, *1873, π.1898 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Τ. Προδρόμου», Κ. 1901 †22.8.1942.

134.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Χρυσόστομος. Κωνσταντίνος Στάμου,Γομάτι, *1881, π.15.9.1899 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Τ. Προδρόμου», κ. 24.6.1903, αναχ.1925.

135.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Ιωάννης, Μιχαήλ Ι. Κουμπής, Ιωάννου Τρυγόνας, Γομάτι, *1895, π. 18.9.1907 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Τ. Προδρόμου», κ.22.2.1914, †1974.

136.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Βασίλειος, Μόσχος Χρ. Καραμόσχος Γομάτι, * 1904, π. 1.3.1919 στην Ι. Καλύβη « Υπαπαντή Κυρίου» Ι. Μ. Παντοκράτορος, αναχ.1955 διά Ι.Κ. «Άγιος Κήρυκος» Ι.Μ. Σταυρονικήτα, †6.12.1980.

137.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Γρηγόριος, Ιωάννης Χαραλάμπους Καραμάνης,Γαλάτιστα, *1904, π. 1.10.1923, κ. 24.10.1924 στο Ι. Κ. «Γενέσιον Τ. Προδρόμου»,αναχ. 1954.

138.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Κοσμάς, Αθανάσιος Τσόλτας, Γεωργίου Αικατερίνης, Γομάτι, *1911, π. 14.12.1959 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Τ. Προδρόμου», Κ.24.6.1960.

139.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Μοναχός Αντώνιος, Αχιλλεύς Θεοδοσίου, Πέτρου Ελένης,Νεοχώρι, *1905, π. 1963, Κ. 1967, άναχ. 13.4.1983, †23.11.1990.

140.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κωνσταμονίτου. Ιερομόναχος Στέφανος, Βασίλειος Κωνσταντίνου Ραμανδάνης, Αρναία, *1890, π. 1912, κ. 1913, Προηγούμενος.

141.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κωνσταμονίτου. Μοναχός Φιλόθεος, Νικόλαος Γεωργίου Βαλογιώργης, Μαρούδας, Γομάτι, *1890, π. 20.6.1913, κ.

142.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κωνσταμονίτου, Μοναχός Παχώμιος, Παύλος Χρήστου Κλιάνης,Ταξιάρχης, κ. 1946.

143.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Διονυσίου. Μοναχός Στέφανος, Κωνσταντίνος Μαργιάς, Δημητρίου Μαρίας, Ρεβενίκια, *1905, π. 19.6.1930, κ. 2.4.1932, ρασοευχή έλαβε στη σκήτη Αγίου Δημητρίου της Ι. Μ. Βατοπεδίου με το όνομα Σεραφείμ, όπου έμεινε 1923-1930, †23.11.1986.

144.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Διονυσίου. Μοναχός Δαμασκηνός. Δημήτριος Γεωργίου Δράμαλης, Ιερισσός, *1884, π. 1947, κ. 1951.

145.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Διονυσίου. Μοναχός Αλέξιος, Αγγελάρας Αντώνιος, Δημητρίου Κασσάνδρας, Άγιος Νικόλαος, *1902, π. 1953, κ. 1955.

146.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Ιεροδιάκονος Αντώνιος, Αθανάσιος Μανωλακός,Λειβάδι, *1874, π.1892, κ. 1894.

147.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Νικόδημος, Ιωάννης Σούρφαλος, Λειβάδι, *1868, π.1892, κ. 1894.

148.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Ιωαννίκιος, Δημήτριος Ρεπαντής,Λειβάδι, *1876, π. 1908, κ. 1910, †1946.

149.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Συμεών, Βασίλειος Παπουτσής, Λειβάδι, *1872, π. 1921.

150.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Βαρθολομαίος, Βασίλειος Μανωλακός,Λειβάδι, *1877. π. 1937, κ. 1938, †1944.

151.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Στέφανος, Αστέριος Αντωνίου,Ζαγκλιβέρι, *1873, π. 1883, κ. 1911 στο Ι.Κ. «Άγιος Ι. Θεολόγος».

152.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Διονύσιος, Κωνσταντίνος Γεωργίου,Στανός, *1889, π. 1901, κ. 1929 στο Ι.Κ., «Άγιος Ι. Θεολόγος».

153.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Ιεροδιάκονος Ιωάννης, Αλέξανδρος Δράμαλης, Ιωάννου,Ρεβενίκια, *30.10.1907, π. 1923, κ. 1929, διακ. 1933, †2.7.1978.

154.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Παρθένιος, Φίλιππος Σαμαλίκης,Τοπλίκια, *1880, π. 1892, κ. 1900 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος» – Χατζούδα.

155.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Αντώνιος, Χρήστος Ρίνης, Τοπλίκια, *1890, π. 1900, κ. 1906 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος» – Χατζούδα.

156.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Ιερομόναχος Στέφανος, Στέργιος Ρίνης,Τοπλίκια, *1893, π. 1910, κ. 1915 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος» – Χατζούδα,διακ. 1919, πρεσβ. 1925.

157.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Νικόλαος, Ζαφείρης Ρίνης, Τοπλίκια, *1900, π. 1914, κ. 1925 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος» – Χατζούδα.

158.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Ιεροδιάκονος Ευστράτιος, Γεώργιος Κόνσολας,Ζαγκλιβέρι, *1870, π. 1890, κ. 1893 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος» – Βούλγαρη,διακ. 1894.

159.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Αυξέντιος, Παναγιώτης Κωνσταντάρας,Μαυρουδή, Βάλτα, *1905, π. 1925. κ. 1926 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος»

—Βούλγαρη.

160.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Γρηγόριος, Κωνσταντίνος Καναβάς,Γαλάτιστα, *1890, π. 1909, κ. 1912 στο Ι.Κ. «Εισόδια Θεοτόκου» – Ραβδούχου,†20.8.1966.

161.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Ιωάσαφ, Δημήτριος Βούλγαρης,Ταξιάρχης, *1887, π. 1927, κ. 1930 στο Ι.Κ. «Εισόδια Θεοτόκου» – Ραβδούχου.

162.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Στέφανος, Ιωάννης Τσουπλάκης,Παλαιοχώρι, *1890, Π. 1902, Κ. 1903 στο Ι.Κ. «Ευαγγελισμός Θεοτόκου», †6.8.1961.

163.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Παντοκράτορος. Μοναχός Γαβριήλ, Δημήτριος Ρήγας, Ρεβενίκια, *1904, π. 1928, κ. 1930 στο Ι.Κ. «Ευαγγελισμός Θεοτόκου», αναχ. 13.6.1965.

164.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Γουρίας, Γεώργιος Κουρπέτας, Χρήστου Ελισάβετ, Βραστά, *1901, π. 1.11.1930, Κ. 10.8.1931, †1.8.1965.

165.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Ιερομόναχος Κωνσταντίνος, Ζαχαρίας Λιάλιος, Νικολάου Αγλαΐας, Πολύγυρος, *1911, π. 1/2/1931, κ. 5.6.1931, προηγ. 1947, ίεροδ.1932,πρεσβ. 1935, προϊστ. 30.9.1960.

166.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Γαβριήλ, Γεώργιος Λιχριδάς, Νικολάου Αικατερίνης, Λειβάδι, *1893, π. 13.11.1925, κ. 5.3.1932, †23.4.1954.

167.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Αμβρόσιος, Δημήτριος Ντόλας, Αγγέλου Ελένης, Αρναία, *1884, JC. 14.11.1904, κ. 19.3.1906, Γέρων 1928, προϊστ. 1932, †24.8.1977.

168.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Ιερόθεος, Ιωάννης Τουφεκτζής, Δημητρίου Βασιλικής, Ιερισσός, *1903, π. 8.11.1925, κ. 20.6.1929, Γέρων 1942, προϊστ.1945.

169.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Ιεροδιάκονος Προκόπιος, Χρήστος Άξαϊνάς, Αντωνίου Αικατερίνης, Ζαγκλιβέρι, *1886, π. 18.10.1897, κ. 17.3.1904 στο Ι.Κ. «Άγιοι Θεόδωροι»-Προβάτας, ιεροδ. 1912.

170.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Παγκράτιος, Γεώργιος Ασανκότης, Ιωάννου Στυλιανός, Ζαγκλιβέρι, * 1889, π. 28.1.1901, κ. 25.3.1909. στο Ι.Κ. «Άγιος Γεώργιος» – Προβάτας, †19.6.1963.

171.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Ιεροδιάκονος Γαβριήλ, Αριστείδης Γεωργουλάς. Δημητρίου Βασιλικής, Βάλτα, *1908, π. 6.8.1925, κ. 20.11.1926 στο Ι.Κ. «Άγιος Ανδρέας»-Προβάτας, Ιεροδ. 1928, †13.12.1955.

172.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Αθανάσιος, Αστέριος Βούλγαρης, Γεωργίου Αναστασίας, Ζαγκλιβέρι, *1886, π. 15.5.1903, κ. 20.3.1905 στο Ι.Κ. «Άγιοι Θεόδωροι»– Προβάτας, †7.8.1956.

173.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Γρηγόριος, Χριστόδουλος Θεολόγου, Βάβδος, *1882, κ. 1902 οτό Ι.Κ. «Ζωοδόχος Πηγή» – Καρύων, †18.4.1963.

174.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Διονύσιος, Νικόλαος Κωνσταντίνου, Νεοχώρι, *1884, κ. 1905 στο Ι.Κ. «Ζωοδόχος Πηγή» – Καρυών.

175.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Ιερομόναχος Ευγένιος, Χριστόδουλος Πλιάκας, Ιερισσός, *1884, π. 1897, κ. 1915 στο Ι.Κ. «Αγία Τριάς» – Καρυών. †24.11.1965.

176.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Ραφαήλ, Γεώργιος Πασχαλούδης, Γεώργιου Αλεξάνδρας, Ιερισσός, *1897, Π. 18.10.1910, κ. 15.12.1911 στο Ι.Κ. «Τ.Πρόδρομος – Άδειν», †20.10.1975.

177.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Δαμασκηνός, Αστέριος Νέζος, Κωνσταντίνου Θεοδώρας, Ιερισσός, *1912, π. 25.7.1924, κ. 14.3.1930 στο Ι. Κ. «Τ. Πρόδρομος-Άδειν».

178.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Θεόκτιστος. Θεοχάρης Ανδριάννης, Γεωργίου,Στανός, *1880, π. 27.6.1899, κ. 8.3.1903.

179.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Μοναχός Ιλαρίων, Βασίλειος Παπαπέτρου, ιερέως Πέτρου,Βάβδος, *1885, π. 2.11.1905, κ. 17.3.1909.

180.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Ιεροδιάκονος Αλέξανδρος, Βασίλειος Καμπέρος,Γεωργίου, Στανός, *1902, π. 2.4.1918, κ. 17.3.1920.

181.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Λαύρας. Ιερομόναχος Βασίλειος, Ηλίας Μεζοκόπος, Πασά Λιμάνι– Αμμουλιανή, *1908, π. 2.3.1928, κ. 13.3.1929.

182.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Ιερομόναχος Γαβριήλ, Βασίλειος Πατσάγγουρας,Αγοραστού Μπαλάσας, Βάβδος, *1871, π. 1.11.1887, κ. 25.2.1896 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Τ. Προδρόμου – Μαλάκη», †17.3.1965.

183.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Χαράλαμπος, Χρήστος Καρακώστας, Κωνσταντίνου Παναγιώτας, Βάβδος, *1872, π. 3.4.1899, κ. 29.3.1903 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Τ.Προδρόμου-Μαλάκη», † 28.2.1969.

184.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Γρηγόριος, Ιωάννης Παπαστυλιανός, Στυλιανού Ιωάννας, Ιερισσός, *1911, π. 10.8.1925, κ. 25.3.1927 στο Ι.Κ. «Άγιος Γοβδελάς»,†29.12.1971.

185.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Ιεροδιάκονος Βασίλειος, Αστέριος Δαβίλας, Χαϊδευτού Παναγιώτας, Νεοχώρι, *1892, π. 18.10.1906, κ. 25.3.1910 στο Ι.Κ. «Θεία Ανάληψις»– Καρυών, †15.1.1979.

186.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Λεόντιος, Βασίλειος Βαρέλας, Αναστασίου,Γαλάτιστα, *1875, π. 17.3.1899, κ. 8.3.1903, †1.2.1964.

187.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Ιεροδιάκονος Φίλιππος, Βασίλειος Ανδρέου, Ανδρέου.Στανός, *1900, π. 7.8.1915, κ. 22.11.1921, †19.5.1961.

188.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Δαυΐδ, Δημήτριος Νέζος, Στέργιου, Ιερισσός, *1890, π. 7.4.1928, κ. 30.7.1928, †5.5.1962.

189.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Αρσένιος, Αντώνιος Παρτσάλης Αθανάσιου Αικατερίνης, Παλιούρι, *1896, π. 1918, κ. 1921 στην Ι.Μ. Αγίου Παύλου στην Ι.Μ.Ιβήρων, άναχ. 1.5.1964 διά Ι. Μ. Σταυρονικήτα.

190.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Χαρίτων, Αθανάσιος Μαντούδης. Δημητρίου,Χορτιάτης, *1896, π. 14.8.1909, κ. 15.3.1915 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Τ. Προδρόμου».

191.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Χρυσόστομος, Μιχαήλ Τσαγκάρης Γεωργίου,Γομάτι, *1885, π.10.11.1905, κ. 20.6.1912 στο Ι.Κ. «Αποτομή Τ. Προδρόμου», αναχ.12.10.1958.

192.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Ιεροδιάκονος Νικηφόρος, Ιωάννη Γαλατσιάνος, Γεωργίου,Μ. Παναγία, * 1907, π. 9.3.1922, κ. 13.11.1926 στην Ι. Σκήτη Ξενοφώντος, άναχ.23.3.1954 από Ι. Κ. «Αποτομή Τ. Προδρόμου» – Καρυών.

193.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Ιωάννης, Ιωάννης Καριτσότας Αποστόλου, Ιερισσός, *1877, π. 27.8.1887, κ. 15.4.1894 στο Ι.Κ. «Αποτομή Τ. Προδρόμου» -Καρυών.

194.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Μιχαήλ, Αστέριος Μιχαλούδης Γεωργίου,Ζαγκλιβέρι, *1875, π. 15.11.1898, κ. 10.2.1905 στο Ι.Κ. «Αποτομή Τ. Προδρόμου»– Καρυών».

195.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Ραφαήλ, Γεώργιος Πασχαλίδης Γεωργίου, Ιερισσός, *1897, π. 18.12.1910, κ. 15.12.1911.

196.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ιβήρων. Μοναχός Στέφανος, Αστέριος Σούτσιος Γεωργίου, Ιερισσός, *1882, π. 15.4.1896, κ. 6.4.1902 στο Ι.Κ. «Άγιος Γοβδελάς».

197.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Θεοδόσιος, Γεώργιος Χατζηϊωακείμ,Μαρίας, Νικήτη, *1906, π.1924, κ. 9.12.1925 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Θεοτόκου-Μαρουδά».

198.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Ιερομόναχος Νεκτάριος, Γεώργιος Παπαγεωργίου,Νικολάου Μαρίας, Ταξιάρχης, *1907, π. 1928, πρεσβ. 1944, π. 19.10.1972 στο Ι.Κ.«Θεία Μεταμόρφωσις- Πατερίτσα» Καρυών, άναχ. 1981.

199.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Ιερομόναχος Νικόδημος, Νικόλαος Πέτρου, Ταξιάρχης, *8.3.1844, Κ. 15.2.1862 στο Ι. Κ. «Άγιος Γεώργιος» – Καρυών, † 1937.

200.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Αθανάσιος, Αντώνιος Γαλλομάτης,Ζαγκλιβέρι, *1840, Κ. 1864 στο Ι. Κ. «Άγιοι Αρχάγγελοι» – Καρυών. †1937.

201.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Ιερομόναχος Σάββας, Δημήτριος Λενούδης, Ραβνά, *1864, Κ. 1884 ατό Ι.Κ. «Άγιοι Αρχάγγελοι» – Καρυών, †30.7.1928.

202.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Γαβριήλ, Νικόλαος Ευαγγελίδης, Νεοχώρι, *1877, Κ. 1897 στο Ι.Κ. «Άγιοι Αρχάγγελοι» – Καρυών, †11.12.1948.

203.«Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Μιχαήλ, Κυριαζής Κυριαζίδης. Ραβνά, *1884.

204.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Ραφαήλ, Χρηστός Αργυρούδης, Νεοχώρι, *1907, π. 1924 στο Ι.Κ. «Άγιοι Αρχάγελλοι»-Καρυών, †4.11.1957.

205.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Κύριλλος, Ζαφείριος Αγγελόπουλος,Γαλάτιστα, *1862, π. 1900 στο Ι.Κ. «Κοίμησις Θεοτόκου – Γαλατσιάνου»– Καρυών, †11.1.1932.

206.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Γαβριήλ, Γεώργιος Παπαμόσχου, Ρεβενίκια, *1889, π. 1911 στο Ι.Κ. «Κοίμησις Θεοτόκου-Γαλατσιάνου» – Καρυών, †15.12.1929.

207.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Γαβριήλ, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Ανθεμού, *9.8.1909, π. 8.11.1931 στο Ι.Κ. «Κοίμησις θεοτόκου- Γαλατσιάνου» – Καρυών.

208.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Βενέδικτος, Νικόλαος Πλάνας, Πολύγυρος, *1861, Π. 1877 στο Ι.Κ. «Κοίμησις Θεοτόκου – Μολυβδοκλησιάς»

—Καρυών, † 29.1.1969.

209.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Συμεών, Αναστάσιος Επιφανίου, Άγιος Νικόλαος, *1889, π. 1908 στο Ι.Κ. «Κοίμησις Θεοτόκου – Μολυβδοκλησιάς»– Καρυών.

210.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Ιωακείμ, Χρηστός Μπήτου, Στανός, *1865,π. 1889 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Θεοτόκου – Μαρουδά» – Καρυών, † 12.9.1930.

211.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Ιερομόναχος Ονούφριος, Δημήτριος Μπήτου, Στανός, *1873, π. 23.1.1896 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Θεοτόκου – Μαρουδά» – Καρυών,† 4.12.1952.

212.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Συμεών, Νικόλαος Τσουπλικιώτης, Στανός, *1870, π. 1890 στο Ι.Κ. «Γενέσιον Θεοτόκου-Μαρουδά» – Καρυών.

213.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Χαράλαμπος, Χρήστος Τζίντζος,Παλαιοχώρα, *1889, π. 1910 στο Ι.Κ. «Άγιος Δημήτριος-Τρυγωνά» Καρυών, † 1.8.1960.

214.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Μοναχός Γρηγόριος, Γεώργιος Κατλαμάνος, Νεοχώρι, *1890, π. 1908 στο Ι.Κ. «Άγιος Θωμάς» – Καρυών. αναχ. 1938.

215.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Ιεροδιάκονος Βασίλειος, Δήμος Κουγιουμτζής,Νεοχώρι, *28.9.1894, κ. 1.10.1910 στο Ι.Κ. «Άγιος Θωμάς»-Καρυών, †23.8.1960.

216.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Καρακάλλου. Αρχιμανδρίτης Παύλος, Αργύριος Ποθητού. Βάβδος,Σέργιου Παναγιώτας, *1899, π. 1918, κ. 1921, καθηγ. 15.1.1940, †14.1.1971.

217.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Καρακάλλου. Ιερομόναχος Χρυσόστομος, Βασίλειος Ιερισώτης,Βάλτα, *1904, π. 1921, κ. 1923, προϊστ.

218.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Καρακάλλου. Μοναχός Σίμων, Δημήτριος Κακμής, Καράτεσε, *1908,π. 1934, κ. 1936, αναχ. 2.2.1937.

219.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Εφραίμ, Ευστάθιος Εμμανουήλ Αστεριού, Αδάμ, *1866, κ. 1890, προϊστ. † 28.1.1947.

220.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Διονύσιος, Δημήτριος Αγγέλου Αγγελίδης,Γαλάτιστα, *1874, κ. 1896, προϊστ.

221.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Ιωακείμ, Ιωάννης Γεωργίου, Βραστά, *1864,κ. 1899, † 5.12.1936.

222.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιερομόναχος Δανιήλ, Ιωάννης Δημητρίου Τζιώγας,Στεργιανής, Βαρβάρα, *1883, κ. 1902, προηγ. 1916, †16.11.1971.

223.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Μιχαήλ, Δημήτριος Δημητρίου Μπούγιας, Ορμύλια, *1882, κ. 1909, † 1957.

224.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Ιάκωβος, Απόστολος Αστεριού Φιρίκης,Άγιος Νικόλαος, *1873, κ. 1902 στην Ι. Σκήτη Ξενοφώντος, † 28.12.1934.

225.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Βικέντιος, Βασίλειος Γεωργίου Καζόζας,Ζαγκλιβέρι, *1855, π. 1918.

226.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιεροδιάκονος Ιλαρίων, Ιωάννης Αγγέλου Τζιάτζιος,Μυγδαλιάς, Ρεβενίκια, *1903, π. 1916, Κ. 1919, ιεροδ. 8.11.1922, προϊστ. 1936, † 3.2.1980.

227.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιερομόναχος Συνέσιος, Χρηστός Αργυρίου Μπήτσος,Ταξιάρχης, Κ. 1912 στο Ι. Κ. «Άγιοι Αρχάγελλοι-Κασσανδρινό»

—Καρυών της Ι.Μ.Κουτλουμουσίου, π. 1919, πρεσβ. 1922.

228.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Αγαθάγγελος, Γρηγόριος Αστεριού Κοτζαρής,Γαλάτιστα, *1895, κ. 1913 στο Ι.Κ. «Άγιος Ι. Θεολόγος – Νταούτη» της Ι.Μ. Παντοκράτορος.

229.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιερομόναχος Κοσμάς, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Αδάμ, *1849, Κ. 1873 στην Ι. Μ. Σταυρονικήτα, † 22.8.1927.

230.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιερομόναχος Νικόλαος, Νέστωρ Βασιλείου Τασούδης,Αναστασίας, Αδάμ, *1903, π. 1920, κ. 1921, ιεροδ. 8.11.1926, πρεσβ. 8.11.1930,προϊστ. 1942, 20.1.1977.

231.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιεροδιάκονος Χαρίτων, Χριστόδουλος Αθανασίου Ιατρίδης,Καλάνδρα, *1897, κ. 1924, †1950.

232.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιερομόναχος Δαμασκηνός, Δημήτριος Χριστοδούλου Σοφής, Καλάνδρα, *1910, π. 1924, κ. 1926, ιεροδ. 8.11.1927, πρεσβ. 8.11. 1936,τελειόφ. Αθωνιάδος, γραμματέας Ι. Κοινότητος (1937-1939).

233.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Πανάρετος, Άγγελος Ιωάννου Μποζής, Ορμύλια, *1880, κ. 1907 στην Ι. Καλύβη «Άγιος Ευστάθιος» της Ι. Σκήτης Άγιας Άννης, π. στην Ι. Μ. Δοχειαρίου 1926, † 24.9.1941.

234.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιεροδιάκονος Αντώνιος, Αργύριος Αθανασίου Καράταγλης, Λόκοβη, *1911, κ. 1929, † 29.11.1934.

235.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Μοναχός Αγαθάγγελος, Στέργιος Βρασταμνός Βασιλείου, Μαρίας, Παλαιόχωρα, *1906, π. 1936, κ. 20.12.1937, κατόπιν ιερομόναχος Προκόπιος, προϊστάμενος.

236.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Δοχειαρίου. Ιεροδιάκονος Ευγένιος, Βασίλειος Γρηγορίου Μαρτιγάκης, Αμμουλιανή, *1912, κ. 1933, τελειοφ. Αθωνιάδος, γραμματέας Ι.Κοινότητος (1940-1942).

237.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Σ. Πέτρας. Μοναχός Γερόντιος, Γεώργιος Συκιώτης, Ορμύλια. *1864, π. 1910, κ. 1911, † 11.8.1947.

238.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Σ. Πέτρας. Μοναχός Αρσένιος, Αστέριος Παντσαρέλης, Γαλάτιστα, *1887, π. 1904, κ. 1908, † 12.7.1958.

239.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Βησσαρίων, Βασίλειος Κρήτος, Καλάνδρα, *1870, π. 1891, κ. 1893, προϊστ., † 10.4.1946.

240.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Γερμανός, Γεώργιος Κρήτος, Καλάνδρα, *1880, π. 1904, κ.1905.

241.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Σάββας, Στέφανος Κυργιάννης, Αρδαμέρι, *1882,π. 1907, κ. 1908.

242.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Νικηφόρος, Ιωάννης Γκουμκούσης, Γαλάτιστα, *1892, π. 1918, κ. 1920.

243.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Χαράλαμπος, Χρήστος Μπογιατζής, Αγία Παρασκευή, *1865, κ. 1918, † 6.4.1945.

244.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Παντελεήμων, Παναγιώτης Καϊτσικιώτης,Άθυτος, *1901, κ. 1926, προϊστ. 1947, † 22.2.1957.

245.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Δαμιανός, Δημήτριος Αντωριάδης, Βάβδος, *1896, Κ. 1932.

246.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Γεννάδιος, Γεώργιος Τριανταφύλλου Εμμανουήλ, Άγιος Νικόλαος, *1902, π. 1938, Κ. 1939.

247.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Ιερομόναχος Δανιήλ, Δημήτριος Μελίσσης, Συκιά, *1884, π. 1901, κ. 1902, στο Ι.Κ. «Αγία Τριάς».

248.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Ιερομόναχος Στέφανος, Αστέριος Τσιτσιρίκος, Συκιά, *1893, π. 1908, Κ. 1912 στο Ι.Κ. «Αγία Τριάς».

249.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Φιλοθέου. Μοναχός Διονύσιος, Στυλιανός Κοσκιουρόμας, Συκιά, *1909, π. 1926, κ. 1928.

250.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Μοναχός Νεόφυτος, Νικόλαος Γαλανός, Ιωάννου Ολυμπίας,Πολύγυρος, *1867, π. 1883, κ. 1885 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος-Χαλκιά» – Καρυών.

251.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Μοναχός Στέφανος, Αστέριος Τσάρας, Αναστάσιου Ακυλίνας, Ζαγκλιβέρι, *1875, π. 1885, κ. 1893 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος-Διαδόχου».

252.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Ιερομόναχος Γρηγόριος, Ιωάννης Κουκουτάς, Αγγέλου Στεργιανής, Ζαγκλιβέρι, *1887, π. 1903, κ. 1911 στο Ι.Κ. «Άγιος Νικόλαος-διαδόχου», † 30.1.1979.

253.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Μοναχός Ιωακείμ, Θωμάς Πατέλας, Γεωργίου Βενέτας, Γαλάτιστα, *1883, π. 1905, κ. 1909 στο Ι.Κ. «Μεγάλη Παναγία», † 29.3.1946.

254.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Μοναχός Αρτέμιος, Νέστωρ Στρίκας, Κατάκαλου Μαρούλας, Γαλάτιστα, *1870, π. 1908, κ. 1909 στο Ι.Κ. «Μεγάλη Παναγία».

255.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Μοναχός Αθανάσιος, Δημήτριος Πανέλας, Μιχαήλ Ελένης, Γαλάτιστα, *1902, π. 1918, κ. 1920 στο Ι.Κ. «Μεγάλη Παναγία» †29.1.1974.

256.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Μοναχός Διονύσιος, Δημήτριος Χρυσάφης,Χαρίτωνος Μαρίας, Μπέροβο, *1863, π. 1911, Κ. 1912 στο Ι.Κ. «Μεγάλη Παναγία», †20.3.1942.

257.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Μοναχός Χαράλαμπος, Δημήτριος Κούκκος, Ιωάννου Χάϊδως, Ρεβενίκια, *1892, π. 1909, κ. 1912 στο Ι.Κ. «Προφήτης Ηλίας»-Καρυών.

258.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Ιεροδιάκονος Διονύσιος (Φιρφιρής), Δημήτριος Κούκκος, Αστεριού Σοφίας, Ρεβενίκια, *1912, π. 1920, κ. 20.2.1928 στο Ι. Κ.«Προφήτης Ηλίας» – Καρυών, εξαίρετος Ιεροψάλτης του Ι.Ν. Πρωτάτου.

259.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξενοφώντος. Μοναχός Ανανίας, Ανδρέας Ξανθόπουλος, Χριστόφορου Τρυγώνας, Καψόχωρα, *1893, π. 20.3.1924, κ. 28.3.1926.

260.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξενοφώντος. Μοναχός Ιάκωβος, Κρομμύδας Ιωάννης, Αργυρίου Μαρούδας, Γομάτι, *1881, π. 20.1.1954, κ. 20.3.1955.

261.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξενοφώντος. Μοναχός Ιωσήφ, Ιωάννης Αθανασίου Πατρώνης,Ταξιάρχης, *1879, π. 15.1.1939, κ. 24.3.1940, †18.3.1951.

262.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ξενοφώντος. Μοναχός Σάββας, Σταύρος Αθανασίου Σταυρούδης, «Άγιος Πρόδρομος», *1880, π. 1908, κ. 1910, †18.10.1962.

263.Μοναχολόγιο I. Μ. Ξενοφώντος. Μοναχός Νήφων, Νικόλαος Δοντάκης Σταύρου,Καλόλυμνος, *1898, προσήλθε από Ι. Καλύβη «Άγιος Δημήτριος» της Ι. Σκήτης Καυσοκαλυβίων.

264.Μοναχολόγιο Ιεράς Επιστασίας. Μοναχός Βασίλειος, Κωνσταντίνος Γεράκης,Γαλάτιστα, *1895, π. 1926, καβιώτης.

265.Μοναχολόγιο I. Μ. Ζωγράφου. Μοναχός Παντελεήμων, Αθανάσιος Φθούλης, Αθανάσιου Ευαγγελίας,Ιερισσός, *1880, π. 1942, κ. 1944, †6.10.1967.

266.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Σαυρονικήτα. Μοναχός Βασίλειος, Βασίλειος Μπάρμπης, Παναγιώτου Χάϊδως, Λειβάδι, *1882, π. 19.6.1942, κ. 5.3.1950, προϊστ. 1952.

267.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Σαυρονικήτα. Μοναχός Γρηγόριος, Ιωάννης Καραγκάνης,Χαραλάμπους Ελένης, Χαλκιδική, *1904, π. 1935, 1945 προσήλθε από Ι.Κ. «Τ. Πρόδρομος»Ι.Μ. Ξηροποτάμου, †10.2.1981.

268.Μοναχολόγιο Ι. Μ. Ρωσικού. Μοναχός Αβέρκιος, Αντώνιος Μητσάρας, Κωνσταντίνου Μαρίας, Αρναία, *16.1.1902, Κ. 15.1.1909, 22.3.1956 προσήλθε οτήν Ι.Μ. Ρωσικού,†3.11.1977.

269.Μοναχός Προκόπιος στο Ι. Κ. «Άγιος Νικόλαος – Χαλκιά» – Καρυών της I.Μ. Κουτλουμουσίου, αγιογράφος και φωτογράφος, †1932 από Χαλκιδική.

270.Μοναχός Γεώργιος ερημίτης παρά την Ι. Μ. Βατοπεδίου από Συκιά (1957)

Πηγή: Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτες από τη Χαλκιδική τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας.

Αναδημοσίευση:ιστότοπος Δουμπιά Χαλκιδικής, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

(*) Μοναχοί από τη Χαλκιδική (Χαλκιδικιώτες)στο Άγιον Όρος. O παραπάνω κατάλογος προέρχεται από τα πρακτικά του συνεδρίου «Η Χαλκιδική κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ποσείδι το 1995.Συντάκτης του άρθρου είναι ο π. Μωυσής Αγιορείτης.

 

Πηγή: doumbia-istoria.blogspot.gr