Ορθόδοξη πίστη

Το έργο » Η ζωή τού Πι «

21 Μαΐου 2013

Το έργο » Η ζωή τού Πι «

Φωτό:www.lifo.gr

Φωτό:www.lifo.gr

Το έργο » Η ζωή τού Πί » που κυκλοφορεί τώρα τελευταία, καλή ιστοριούλα είναι, αλλά αυτή ή πλάνη τού συγκρητισμού πού θέλει νά τά κάνει όλα ίσωμα, είναι ελεεινή.

Δέν μπορείς να βάζεις στό ίδιο καζάνι τόν Χριστό μαζί μέ τούς ειδωλολατρικούς ινδουϊστικούς ψευτόθεους «κρίσνα», «βισνού» κτλ.

Ή να πηγαίνεις να προσεύχεσαι σε τζαμί, ενώ λίγο πρίν έλεγες ότι «γνώρισες» τόν Χριστό.

Η διαφορά είναι ότι άκουσες γιά τόν Χριστό, όχι ότι τόν γνώρισες, γιατί άμα Τόν γρώριζες πραγματικά, όχι όπως τόν παρουσιάζουν αυτοί που δέν τόν γνωρίζουν και βρίσκονται εκτός Εκκλησίας και έχουν φτιάξει έναν Χριστιανισμό «λαστέξ» στά μέτρα τους και όπως βολεύει τόν καθένα απο αυτούς που θέλουν νά ονομάζονται εκκλησίες (ρωμαιοκαθολικοπαπικοί, προτεστάντες, ευαγγελικοί, πεντικοστιανοί καί οί λοιπές αιρέσεις) δέν θα είχες καμιά αμφιβολία για τό πιά είναι ή μόνη αληθινή πίστη, η πίστη πού είναι αποκάλυψη και όχι θρησκεία, δηλαδή ανθρώπινο κατασκεύασμα.

Αυτό δέν σημαίνει ότι δέν αγαπάμε τούς ανθρώπους πού πιστεύουν κάτι άλλο, αλλά σε θέματα πίστεως η αγάπη πρέπει να συνοδεύετε με τήν αλήθεια.
Ο Κύριος μάς είπε : εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και ή ζωή.

Μας το έστειλε ο κ. Αποστόλης Ζαφειρίου