Ορθόδοξη πίστη

«Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε».

1 Ιουνίου 2013

«Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε».

38 

Όλα είν’ εδώ! Μπροστά στα τέκνα, τα αμαρτωλά και αγαπημένα. Έτοιμα όλα, όπως τότε στο Μυστικό Δείπνο. Ο ίδιος ο Κύριος να προσφέρει τη θυσία και να προσφέρεται ως θύτης.

 

Σήμερα! Ο χρόνος συστέλλεται, σμικρίνεται, γίνεται τώρα.

 

Στο Μυστικό Δείπνο δεν μπορείς να πας αν δεν σε «παραλάβει», αν δεν σε κάνει ο ίδιος ο Χριστός συμμέτοχο.

 

Τότε και τώρα, οι ίδιες συνθήκες, οι ίδιες πιθανότητες για φίλημα «καθάπερ ο Ιούδας», όπως και για ομολογία «ως ο ληστής: μνήσθητί μου Κύριε».

 

«Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε»

 

Καλούμαστε, προσκαλούμαστε, προκαλούμαστε για τη μεγάλη συνάντηση. Το τέλος της Λειτουργικής πορείας είναι κοντά. «Διά τούτο ήλθον εις την ώρα ταύτην» (Ιω.12,27).

 

Όλες οι προσευχές, οι δεήσεις, από την αρχή μέχρι τώρα είναι για να καταλήξουμε στο «προσέλθετε».

 

Η διστακτικότητα είναι για την καταλληλότητά μας, την ικανότητά μας να πορευτούμε. Πώς θα πάμε, με ποια κριτήρια κι εφόδια; Ακόμα και τώρα δεν μας αφήνει μετέωρους. Μας δείχνει το πώς, μας ευκολύνει στη δυσκολία μας: Με φόβο Θεού, θερμή πίστη και άδολη αγάπη.

 

Η Θεία Κοινωνία είναι συγχρόνως και ανθρώπινη, όπως το Θεανθρώπινο σώμα και αίμα του Κυρίου. Ο σεβασμός-φόβος και η πίστη και η αγάπη προς Εκείνον προς τον οποίον βαδίζουμε «προς βρώσιν και πόσιν», είναι τα μέσα για να μην γίνει η μετάληψη «κρίμα και κατάκριμα».

 

Ξέρουμε όμως ότι η σχέση με το Θεό καθορίζει κι αυξάνει τη σχέση με τους ανθρώπους. Γι’ αυτό και η πορεία προς ένωση μαζί Του είναι συγχρόνως και πορεία προς ένωση με όλο τον κόσμο. Έτσι, διευρυνόμαστε, αυξανόμαστε, όντως θεωνόμαστε.

 

Από το βιβλίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος – Μετόχι Ι. Μονής Μαχαιρά. Τηλ. 00357-99607871

 

Πηγἠ: isagiastriados.com