Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα

Παράκλησις Παναγίας Παραμυθίας

8 Ιουνίου 2013

Panagia Paramythia, me argiro kalima

Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ’ ό το Θεός Κύριος και το εξής:
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.


Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν αμαρτωλοί
και ταπεινοί και προσπέσωμεν,
εν μετανοία κράζοντες εκ βάθους ψυχής.
Δέσποινα βοήθησον, εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα.
σπεύσον απολλύμεθα, υπό πλήθους πταισμάτων. 

για να διαβάσετε όλη την παράκληση πατήστε εδώ