Ορθόδοξη πίστη

Άξιον Εστί

22 Ιουνίου 2013

Άξιον Εστί

 Αξιον  Εστιν

Άξιον εστί, δοξάζειν σε

Άνασσα των αιθέρων,

καύχημα των Αθωνιτών

αγλάισμα των πατέρων.

Αξίως σε στεφάνωσε

ο Πλάστης, δόξης τόσης

απαύγασμα υπέρτερης

θείας παναγάπης, πόσης!

Άξιον εστί, σε προσκυνείν

κατόπιν της Τριάδος,

Μεσίτρια του γένους μας

και στέφος της Ελλάδος…

Καρκίνον εξαφάνισες

και τρέμει η ατεκνία,

ω Πλατυτέρα ουρανών

που σκέπεις τα τεκνία…

Στα σύμπαντα ο θρόνος σου

στην κτήση , η ματιά σου

και όποιος Βασίλισσα εκφωνεί,

τον κλίνεις στην καρδιά σου…

 

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής