Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ελληνική Κτηνοτροφία: σημερινή κατάσταση & προοπτικές ανάπτυξης

8 Ιουλίου 2013

Ελληνική Κτηνοτροφία: σημερινή κατάσταση & προοπτικές ανάπτυξης

ktino_up

Επιτακτική ανάγκη η εκπόνηση ενός εθνικού ρεαλιστικού Σχεδίου Ανόρθωσης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας. », 8 Ιουλίου 2013

Καθηγητής Χρήστος Αυγουλάς

Παρόλο που η κτηνοτροφία συμβάλλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, το ποσοστό απασχόλησης στη ζωική παραγωγή στη χώρα μας εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Περισσότερα