Γενικά ΘέματαΕπιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Διαλεκτική της Γενέσεως και της Φθοράς

28 Αυγούστου 2013

Διαλεκτική της Γενέσεως και της Φθοράς

Ο θάνατος ενός άστρου – σε απόσταση 650 ετών φωτός – όπως τον βλέπουμε μέσω του διαστημικού τηλεσκοπίου Spitzer της NASA και του Galaxy Evolution Explorer (GALEX), που η NASA έχει δανείσει στο California Institute of Technology στην Πασαντένα. (πηγή: www.nasa.gov)

Ο θάνατος ενός άστρου – σε απόσταση 650 ετών φωτός – όπως τον βλέπουμε μέσω του διαστημικού τηλεσκοπίου Spitzer της NASA και του Galaxy Evolution Explorer (GALEX), που η NASA έχει δανείσει στο California Institute of Technology στην Πασαντένα. (πηγή: www.nasa.gov)

Διαλεκτική της Γενέσεως και της Φθοράς εντός της Κοσμικής Πραγματικότητος κατά τον Αριστοτέλη

Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ.- Α. Νιάρχος

Ήδη από την εποχή του Παρμενίδου, η γένεσις και η φθορά, δηλονότι ο όλεθρος, εθεωρούντο ως τα συμπληρωματικά αλλήλων στοιχεία του φυσικού κόσμου . Εάν το ον, αποκλειστικώς και μόνο είναι, αλλά δεν γίνεται, τότε δεν εμπεριέχει εν εαυτώ την αύξησιν, ουδέ την αλλοίωσιν. Η θεωρία, υποστηριχθείσα υπό τίνων, ότι το ον είναι αγέννητον και ανώλεθρον, έχει δημιουργήσει σύνθετα και δυσεπίλυτα προβλήματα.

Ο Αριστοτέλης ερευνά το όλον πρόβλημα της Περισσότερα