Ορθόδοξη πίστη

Διά τους πολεμούντας την Εκκλησίαν

13 Σεπτεμβρίου 2013

Διά τους πολεμούντας την Εκκλησίαν

dia tous polemountas

Μένε εις Εκκλησίαν, και ου προδίδοσαι από της Εκκλησίας. Εάν δε φύγης από Εκκλησίας, ουκ αιτία η Εκκλησία. Εάν γάρ ης έσω, ο λύκος ουκ εισέρχεται· εάν δε εξέλθης έξω, θηριάλωτος γίνη, αλλ’ ου παρά την μάνδραν τούτο, αλλά παρά την σην μικροψυχίαν. Εκκλησίας ουδέν ίσον. Πόσοι επολέμησαν την Εκκλησίαν και οι πολεμήσαντες απώλοντο; Αύτη υπέρ των ουρανών αναβέβηκε. Τοιούτον έχει μέγεθος η Εκκλησία· πολεμουμένη vικά. Επιβουλευομένη περιγίνεται· υβριζομένη, λαμπροτέρα καθίσταται· δέχεται τραύματα, και ου καταπίπτει υπό των ελκών. Κλυδωνίζεται αλλ’ ου καταποντίζεται· χειμάζεται, αλλά ναυάγιον ουχ υπομένει. Παλαίει, αλλ’ ουχ ηττάται· πυκτεύει, αλλ’ ου νικάται.

 

Πατρολογία Migne Τόμος 52, σελίς 397

 

 

Αντιγραφή από: Ημερολόγιο 2013, Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελληνοκάστρου Καρδίτσης, Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.