Πολιτικές διαφορές και βία

mah_up

Δρ. Μαρία Χρ. Αλβανού

Μαζί με τις θρησκευτικές, οι πολιτικές διαφορές έχουν πυροδοτήσει στην ανθρώπινη ιστορία εκρήξεις βίας ιδιαίτερης έντασης και βαρβαρότητας. Δολοφονίες, εν ψυχρώ εκτελέσεις, σφαγές, βασανιστήρια, ειδεχθή εγκλήματα έχουν επιστρατευτεί για να υποστηρίξουν ιδεολογίες, που όλες τους-θεωρητικά τουλάχιστον- προτείνουν την εκδοχή συστημάτων που θα κάνουν τους πολίτες ευτυχισμένους.

Αποτελεί μια θλιβερή αλήθεια ότι οι Περισσότερα