Άγ. Ιωάννης ΧρυσόστομοςΘεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Εγω πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος…

1 Οκτωβρίου 2013

Εγω πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος…

274375-7328_1063092797498_1831341672_125555_2565342_n

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

 

Τι πλέον θέλεις;

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

Πηγή: http://1myblog.pblogs.gr/2009/06/egw-pathr-egw-adelfos-egw-nymfios.html