Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Η Αρετή της Αγάπης στην Πατερική Θεολογία [1ο μέρος]

15 Νοεμβρίου 2013

Η Αρετή της Αγάπης στην Πατερική Θεολογία [1ο μέρος]

agion-pateron

Νικόλαος Μητρόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο παρόν άρθρο προτιθέμεθα, να διερευνήσουμε, με μέθοδο ερμηνευτική,  την θεμελιώδη αρετή της χριστιανικής ηθικής, την αγάπη, όπως αυτή παρουσιάζεται στα κείμενα κορυφαίων Πατέρων της Εκκλησίας. Για τον σκοπό αυτό, θεωρήσαμε σκόπιμο να ερευνήσουμε ένα ικανό σώμα κειμένων και να προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την διδασκαλία των πατέρων σχετικά με την αρετή της αγάπης. Οι Πατέρες[1]  επιλέχθηκαν με κριτήριο, τόσο το κύρος και τον βαθμό επιρροής τους στους κατοπινούς συγγραφείς, όσο και το αυξημένο ενδιαφέρον  τους για τα ζητήματα της ηθικής. Περισσότερα