Γενικά ΘέματαΕπιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Η θεραπευτική διάσταση του χορού

10 Δεκεμβρίου 2013

Η θεραπευτική διάσταση του χορού

mora

Κωνσταντίνα Μεσονύχτη, Δασκάλα χορού-Χορογράφος

Η καταλληλότερη ηλικία ενασχόλησης με τον χορό είναι η παιδική. Στην ηλικία αυτή η στροφή προς την χορευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται συνήθως είτε μέσα από την πρωτοβουλία των ίδιων των γονέων είτε όταν το παιδί εκφράσει από μόνο του την επιθυμία προς αυτή την κατεύθυνση.

Το νεαρό της ηλικίας έχει βαρύνουσα σημασία, διότι το παιδί βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής του το οποίο είναι καθοριστικό  για την διαμόρφωση του τελικού μυο-σκελετικού οικοδομήματος που θα ακολουθήσει με τα χρόνια. Μέσα από την επαφή του παιδιού με τον χορό και την ανακάλυψη το σώματός του και της κινητικής  λειτουργίας του, γίνεται εμφανέστατο ότι ο χορός είναι άμεσα συνδεδεμένος και με την υγεία του νηπίου καθώς συμβάλει στην εξολοκλήρου ανάπτυξη του σώματός του. Περισσότερα