Συναξαριακές Μορφές

Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

13 Δεκεμβρίου 2013

Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

Εορτάζει στις 13 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

 

Τον Ευστράτιον και συνάθλους δις δύω,

Άπαξ δύω κτείνουσι πυρ τε και ξίφος.

Τούς γε συν Ευστρατίω δεκάτη τρίτη έκτανεν άορ.

 

Βιογραφία

Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης μαρτύρησαν κατά το σκληρό διωγμό των χριστιανών επί Διοκλητιανού.

Ο Ευστράτιος, που ήταν ανώτερος αξιωματικός, συνελήφθη από το Δούκα Λυσία. Αυτός, αφού τον βασάνισε με τον πιο φρικτό τρόπο, έπειτα τον έστειλε στον έπαρχο Αγρικόλα. Φημισμένος αυτός για την ωμότητα του απέναντι στους χριστιανούς, έβαλε τον Ευστράτιο να βαδίσει με σιδερένια παπούτσια, που είχαν μέσα μυτερά καρφιά. Κατόπιν τον αποτελείωσε, αφού τον έριξε μέσα στη φωτιά.

Τον Αυξέντιο, που ήταν Ιερέας και συμπολίτης του Ευστρατίου, ο ηγεμόνας τον πίεσε να αλλαξοπιστήσει με πολλές δελεαστικές υποσχέσεις. Αλλά ο άξιος λειτουργός του Χριστού απάντησε: «Δεν είναι ανάγκη να λέω πολλά λόγια Λυσία. Στη ζωή αυτή είμαι του Χριστού και θα είμαι δικός Του μέχρι θανάτου. Και αν αναρίθμητους δαρμούς και πληγές μου δώσεις, και αν με φωτιά και σίδερο με λιώσεις, ο Χριστός μου είναι παντοδύναμος και ο Σταυρός Του ακαταμάχητος. Αυτός καθ’ εαυτόν ο Αυξέντιος είναι αδύνατος. Αλλά του χριστιανού Αυξεντίου το φρόνημα δε θα κάμψεις ποτέ». Εξαγριωμένος ο ηγεμόνας από την απάντηση, αμέσως τον αποκεφάλισε.

Το Μαρδάριο, αφού τρύπησαν τους αστραγάλους του τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω και τον έκαψαν.

Ο αξιωματικός Ευγένιος, αφού του έκοψαν τη γλώσσα και τα χέρια και του έσπασαν τα πόδια, εξέπνευσε.

Τον δε στρατιώτη Ορέστη τον θανάτωσαν, αφού τον ξάπλωσαν σε πυρακτωμένο κρεβάτι.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Η πενταυγής των αθλοφόρων χορεία, τη των αγώνων νοητή δαδουχία, την οικουμένην άπασαν αυγάζει νοητώς· ο σοφός Ευστράτιος, συν Αυξεντίω τω θείω, Ορέστης και Μαρδάριος και Ευγένιος άμα, ους ευφημούντες είπωμεν πιστοί· χαίροις μαρτύρων πεντάριθμε σύλλογε.

 

Κοντάκιον

Ήχος β’. Την εν πρεσβείαις.

Φωστήρ εφάνης λαμπρότατος Χριστοκήρυξ, τοις εν σκότει της αγνωσίας καθημένοις· πίστιν ως δόρυ δε περιθέμενος, των δυσμενών τα θράση, ουκ επτοήθης Ευστράτιε, Ρητόρων υπάρχων ευγλωττότερος.

 

Κάθισμα

Ήχος πλ. δ’. Την Σοφίαν και Λογον.

Της Τριάδος τη πίστει οχυρωθείς, αληθείας σφενδόνη καθοπλισθείς, της πλάνης κατέβαλες, το αλλόφυλον θράσος, και του εχθρού αρπάσας, των λόγων την μάχαιραν, εν αυτή απέτεμες, του ψεύδους την ένστασιν· όθεν τοις τροπαίοις, θριαμβεύων της νίκης, τω σώματι τέθνηκας, τω δε πνεύματι έζησας, Αθλοφόρε Ευστράτιε· πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την άγίαν μνήμην σου.

 

Ο Οίκος

Το ζοφερόν Χριστέ της ψυχής μου διασκέδασον, όπως ανυμνήσω λαμπρώς χορόν Μαρτύρων πεντάριθμον, Αυξέντιον, τον εν αυξήσει θεϊκής πολιτείας ανατραφέντα, και τον σοφόν και γενναίον εν τοις άθλοις Ευγένιον, συν τούτοις και τον Ορέστην, τον τοις θείοις διαιτώμενον όρεσι, Μαρδάριον τον απλούστατον, ου υπήρξεν Ευστράτιος καθηγητής, Ρητόρων υπάρχων ευγλωττότερος.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό

 

 

Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

Άγιος Ευστράτιος

Άγιος Ευστράτιος

Πηγή:saint.gr