Türkçe’deΞένες γλώσσες

Keldani Kadin

31 Δεκεμβρίου 2013

Keldani Kadin

image1 (3)İNCİL VE AÇIKLAMASI

İNCİL
Matta : 15 ; 21 – 28
AZİZ MATTA İNCİLİNDEN ALINAN SÖZLER;
21İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. 22O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip, «Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutsak, çok kötü durumda» diye feryat etti. 23İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, «Sal şunu, gitsin!»diye rica ettiler.«Arkamızdan bağırıp duruyor.»
24İsa, «Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim» diye cevap verdi. 25Kadın ise yaklaşıp, «Ya Rab, bana yardım et!» diyerek O’nun önünde yere kapandı. 26İsa ona,
«Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir» dedi. 27Kadın, «Haklısın, Rab» dedi. «Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.» 28O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: «Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.» Ve kadının kızı o saatte iyileşti.

İNCİL AÇIKLAMASI:
KENANLI KADIN
İncilin yazarı Matta bu kadını, Yahudilerin düşmanı olan eski atalarının yerleşik olduğu bölgeye bağlı olarak Kenanlı Kadın olarak niteler. Havariler İsa’dan kadını salıvermesini isterler zira sorularıyla onları rahatsız ediyordu. Onlar da hiçbir şefkat göstermeyip hiçbir ihtiyacına duyarlılık hissetmiyorlardı. Bizler de ruhsal şeylerle uğraşmamıza rağmen bazen çevremizdekilerin ruhsal ihtiyaçlarını görmeyebiliyoruz. Tahammülsüzlükten veya o insanın sebebiyet verdiği rahatsızlık nedeniyle böyle davranabiliyoruz. Kutsal kitap bize bundan rahatsızlık duyacağımıza bizi çevreleyen fırsatlara karşı duyarlı davranmamızı tavsiye ediyor. Tanrı mesajının bütün insanlara yetişmesi için hazırlıklı ol. Rab Mesih’in sözleri, tanrı mesajının bütün insanlara olduğu gerçeği ile çelişmiyor. İsa Mesih birçok vesilelerle insanlara hizmet sunmuştur. Rab İsa’nın kadına söylemek istediği şey: O’nu Mesih olarak kabullenmek, Yahudilerin yapması gereken ilk şeydir. Çünkü Allah, sözlerin diğer uluslara sunulması için İsrailoğullarını seçmiştir.(Tekvin 12:3). İsa bu kadını reddetmedi. Ama onun imanını sınamak ve bu durumu fırsat bilerek imanın bütün insanlara sunulmuş olduğu hususunda Yahudilere ders vermek istedi.
Yahudiler genellikle kendilerinden olmayan milletlere köpek kelimesini kullanırlardı. Çünkü Tanrı’nın nimetlerine nail olma konusunda kendilerinden başka herkesi köpekten daha farklı saymazlardı. Rab İsa bu sözlerle kadına hakaret etmek kastından değildi, aksine Yahudilerin diğer uluslara karşı tutumlarını sergilemek ve aynı zamanda kendi tutumuyla olan farkı onlara göstermekti. Kadın ise bu hususta mücadeleye girmeyip İsa Mesih’in kullandığı ibareleri kullanıp, mademki kızı için tanrının bereketine nail olacak bunun için köpek olarak nitelenmeyi kabul etti. Bunun yanında ne yazık ki birçok Yahudi Mesih’i reddettikleri için tanrı bereketini kaybedebiliyor. Oysa birçok Yahudi olmayanlar İsa Mesih’e iman etmekle kurtuluşa nail oluyorlar.

Metropolit Pavlus Yazici