Ευεργεσία…

Φωτο:ahdoni.blogspot.com

Φωτο:ahdoni.blogspot.com

 

Κάλλος θεού ,απερίγραπτον

της παναγάπης, ρόδον,

και  το έδωσε, ο Πανάγαθος

στον άνθρωπο, ως δώρον…

 

Πάντων την είπε Άνασσα,

στην όψη της,  λαχτάρισα,

τα βάρη , ευθύς  παράτησα

και το έλος Της, ψηλάφισα….

 

Το φως, σου πρωτογνώρισα,

τόση αγάπη, απόρησα!

Νέον χιτώνα, φόρεσα

πήρα θάρρος, προχώρησα….

 

Βίον άκληρος  βάδισα,

τώρα παιδίον, κράτησα,

καρκίνο πίσω μου άφησα,

τους ουρανούς συνάντησα…

 

Απαύγασμα αγάπης Θείας

και λιμίν  , Παραμυθίας.

Ο Θεός της αληθείας

χάρισε από καρδίας……

 

Το τεκνίον για να σώσει

απ, τη ζάλη, που είχε η πτώση,

ποιό αντίδοτο να δώσει

πώς το πλάσμα να γλιτώσει….

 

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής.