Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Λεύκιππος, Δημόκριτος και άτομο

12 Ιανουαρίου 2014

Λεύκιππος, Δημόκριτος και άτομο

 

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης

Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Η αναζήτηση της αρχής του κόσμου απετέλεσε το κύριο πεδίο ερεύνης των Προσωκρατικών φιλοσόφων, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την φιλοσοφία και την επιστημονική έρευνα. Οι Προσωκρατικοί φυσικοί φιλόσοφοι μελέτησαν τους μηχανισμούς που διέπουν τον φυσικό κόσμο, επιχειρώντας να καθορίσουν τις αιτίες που προκαλούν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την κοσμολογία αναπόσπαστο τμήμα της φιλοσοφίας