Συναξαριακές Μορφές

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

15 Ιανουαρίου 2014

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης Φωτο:michaelhdj.wordpress.com

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης
Φωτο:michaelhdj.wordpress.com

 Εορτάζει στις 15 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Αρνησίκοσμος παις λιπών γης καλύβην,

Εν ουρανοίς έπηξε καινήν καλύβην.

Πεμπτη Ιωάννης δεκάτη καλύβην μετέπηξεν.

Βιογραφία

Έζησε στα μέσα του 5ου μ.Χ. αιώνα (κατ’ άλλους γεννήθηκε στην Κων/πολη στις αρχές του 5ου μ.Χ. αιώνα) και ήταν γιος του Εύτροπίου, συγκλητικού στο αξίωμα, και της Θεοδώρας. ο Ιωάννης δεν θέλησε ν’ ακολουθήσει το δρόμο των δύο μεγαλυτέρων αδελφών του, που κατέλαβαν λαμπρά αξιώματα. Άλλα προτιμούσε να αφιερωθεί στην υπηρεσία της πίστης. Επειδή όμως οι γονείς του επέμεναν, έφυγε από το πατρικό του σπίτι και πήγε στην μονή των Ακοιμήτων όπου έγινε μοναχός. Αργότερα, όταν πληροφορήθηκε τη μεγάλη πίκρα της μητέρας του επειδή ο πατέρας του διήγε κοσμική ζωή, αποφάσισε με την συγκατάθεση του ηγουμένου της μονής να επιστρέψει στους γονείς του. Παρουσιάσθηκε στους γονείς του ως ένας άγνωστος μοναχός. Αυτοί δεν τον γνώρισαν. Άλλ’ ήταν τόση μεγάλη η ευγένεια της φυσιογνωμίας και των λόγων του, που τον παρακάλεσαν να έρχεται καθημερινά στο σπίτι. Δέχθηκε με τη συμφωνία να του κατασκευάσουν μια καλύβα στο βάθος του περιβολιού της πατρικής του οικίας. Εκεί ο Ιωάννης έστησε την κατοικία του, και μέσα σε τρία χρόνια κατάφερε, με τη χάρη του Θεού, να φέρει στο σωστό δρόμο τους γονείς του. Την ήμερα όμως που αποκάλυψε πως ήταν γιος τους, ο Θεός παρέλαβε τη μακάρια ψυχή του.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Εκ βρέφους τον Κύριον, επιποθήσας θερμώς, τον κόσμον κατέλιπες, και τα εν κόσμω τερπνά, και ήσκησας άριστα· έπηξας την καλύβην, προ πυλών σων γονέων· έθραυσας των δαιμόνων, τας ενέδρας παμμάκαρ· διο σε Ιωάννη ο Χριστός, αξίως εδόξασεν.

Κοντάκιον

Ήχος β’. Τα άνω ζητών.

Ποθήσας σοφέ, πτωχείαν Χριστομίμητον, γονέων των σων, τον πλούτον εγκατέλιπες, και το Ευαγγέλιον εν χερσί σου κρατών ηκολούθησας, Χριστώ τω Θεώ Ιωάννη , πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

 

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Πηγή: saint.gr