Ορθόδοξη πίστη

Αποκάλυψης του Ιωάννου

24 Ιανουαρίου 2014

Αποκάλυψης του Ιωάννου

11354ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ – ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ – ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

«Μακάριος ο αναγινώσκων

και οι ακούοντες τους λόγους τής προφητείας

και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα». ( Αποκ. α΄3 ).

ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Με αισθήματα βαθύτατης χαράς λάβαμε στα χέρια μας το άρτι εκδοθέν βιβλίο τού διαπρεπούς και εμβριθούς θεολόγου κυρίου Νικολάου Π. Βασιλειάδη με τίτλο:

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ι Σ

Τ Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ – ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ – ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Το ανοίξαμε με συγκίνηση. Χρόνια τώρα το περιμέναμε με λαχτάρα. Το νοιώθαμε ως μία πνευματική ανάγκη. Οσάκις δοκιμάζαμε στο παρελθόν να μελετήσουμε μόνοι μας « το θεόπνευστο βιβλίο τής Αποκαλύψεως» ίσχυε και ισχύει αυτό που γράφει ο κύριος Βασιλειάδης. « … για μάς τούς αμαρτωλούς είναι σκοτεινό και μυστηριώδες… για μάς είναι βιβλίο αινιγματικό και δυσνόητο…» ( σελ. 7).

Αν όμως δοκιμάσουμε να το μελετήσουμε με τη βοήθεια των Πατέρων τής Εκκλησίας μας « που είναι οι σάλπιγγες τού Θεού Λόγου και έχουν νούν Χριστού» τότε θα διαπιστώσουμε ότι « είναι βιβλίο γεμάτο τρισήλιο φως». (σελ. 7).

Τώρα, ο κύριος Βασιλειάδης, μάς προσφέρει την Αποκάλυψη τού Ιωάννου, σε 768 σελίδες, πλουσιότατα διανθισμένη, σχολιασμένη και τεκμηριωμένη με την Θεόθεν Πατερική Θεολογία, με Σχόλια και Διδάγματα.

Ο ίδιος γράφει με τη χαρακτηριστική του απλότητα, γλαφυρότητα και ταπεινοφροσύνη:

«Στην εργασία αυτή, που την θεωρήσαμε ως ταπεινή διακονία στο λαό τού Θεού, προσπαθήσαμε να μην εκθέσουμε δικές μας ερμηνείες ή απόψεις, αλλά μόνο τις θέσεις των Θεοφόρων Πατέρων. Αυτών, που η χάρη τής Θεολογίας τους, τους καθοδηγούσε, ώστε με δέος και κατάνυξη, γονατιστοί και πύρινοι, με ιερή έκσταση και αγία σιωπή να αποδέχονται τα ιερά μυστήρια. Ζητήσαμε επίσης και τη χειραγωγία εκκλησιαστικών συγγραφέων και ιερών ερμηνευτών. Εμείς, οι μικροί, ρωτήσαμε για όλα Εκείνους, όπως μάς συμβουλεύει το Άγιον Πνεύμα. (πρβλ. Β΄Εσδρ.ε΄9. Ψαλ. μγ΄ {43} 2).

Και τονίζοντας τη μεγάλη αξία τού βιβλίου γράφει:

«Το θεόπνευστο βιβλίο τής Αποκαλύψεως για μάς τους αμαρτωλούς είναι σκοτεινό και μυστηριώδες. Όμως για τους Πατέρες, που είναι οι σάλπιγγες τού Θεού Λόγου και έχουν « νουν Χριστού» ( Α΄Κορ. β΄16), είναι βιβλίο γεμάτο τρισήλιο φως…» σελ.7.

Στις σελίδες 44 – 45 ( ιδέ και οπισθόφυλλο), αξιολογώντας τη σπουδαιότητα και την ωφελιμότητα τού βιβλίου τής Αποκαλύψεως, γράφει χαρακτηριστικά:

«Η Αποκάλυψις διαφωτίζει, δείχνει τον δρόμο προς τη μακαρία και αιωνία ζωή. Φωτίζει την ψυχή, ώστε να κατανοεί όσα συμβαίνουν στον κόσμο κάτω από το πρίσμα τής αιωνιότητος. Στηρίζει την ψυχή τού Χριστιανού, ιδιαίτερα σε καιρούς κρισίμους, όπως είναι οι δικοί μας…

Η Αποκάλυψις δεν είναι βιβλίο περιστασιακό, για ορισμένο μόνο χρόνο ή εποχή, αλλά βιβλίο διαχρονικό. Θα μελετάται μέχρι που να αντηχήσει η στοργική φωνή τού Νυμφίου Χριστού, ο Οποίος μαρτυρεί αυτά που έχουν γραφεί στην Αποκάλυψιν και η οποία λέγει: «Έρχομαι ταχύ», οπότε και θα ακουσθεί η φωνή τής Νύμφης Εκκλησίας του∙ « Αμήν, ναί έρχου, Κύριε Ιησού» ( Αποκ. κβ΄{22} 20).

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Η Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

Η ψυχή τού αναγνώστη γεμίζει δέος, όταν διαισθάνεται πόσος θεολογικός και επιστημονικός μόχθος, και σίγουρα πόση προσευχή υπάρχει πίσω από κάποιες έννοιες, τις οποίες ο ίδιος μπορεί ασυναίσθητα να περάσει μέσα σε λίγα λεπτά. Μάς το λέγει ό ίδιος στον Πρόλογό του: « Προσπαθήσαμε με προσευχή και με τη στοργική χειραγωγία των Θεοσόφων Πατέρων να υπογραμμίσουμε τα σωτήρια θεολογικά νοήματα τής Αποκαλύψεως » σελ. 8.

Ο μελετητής μένει πραγματικά «ενεός» για τη λεπταισθησία και συνάμα τη γλαφυρότητα τής έκφρασης τού κυρίου Βασιλειάδη καθώς και για την εμβρίθεια με την οποία διεισδύει και αναλύει κάθε δύσκολη έννοια.

Ο αναγνώστης χαίρεται πραγματικά όχι μόνο την πολυμέρεια των γνώσεών του αλλά και κυρίως το βαθύ διεισδυτικό και θεολογικό του πνεύμα και χάρισμα.

Και ενώ η ψυχή σου γεμίζει με θαυμασμό τόσο για την Θεόθεν όσο και για τη θύραθεν σοφία Του, μια άλλη έννοια αρκούντως υπέρτερη, την οποία βιώνεις στα γραφόμενά του, έρχεται να σε συνδέσει πνευματικά με τον Συγγραφέα. Είναι η απέραντη ταπεινοφροσύνη του.

Αυτή η αρετή απαιτείται και από μάς προκειμένου να βιώσουμε τα διαχρονικά μηνύματα τής Αποκαλύψεως. Την επισημαίνει ιδιαιτέρως ο Συγγραφέας:

« Ωστόσο βασική προϋπόθεση κατανοήσεως τής Αποκαλύψεως είναι η αγία ζωή, ο καθαρός νους, το ταπεινό φρόνημα, η προσευχητική προσέγγιση και εκζήτηση των πρεσβειών των Ορθοδόξων ερμηνευτών – Πατέρων και ιδιαίτερα Εκείνου που συνέγραψε την Αποκάλυψη. Και πέραν αυτών η εκζήτηση τού φωτισμού τού Τριαδικού Θεού» ( Σελ.34).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Η Έκδοση τού βιβλίου τής Αποκαλύψεως τού Ιωάννου αποτελούσε για όλους μας μια βαθιά πνευματική ανάγκη. Ήταν ένας πόθος και μια εκζήτηση που τώρα έγινε μια απτή πραγματικότητα. Δεκαετηρίδες το περιμέναμε και τώρα βρίσκεται πια στα χέρια μας, έτοιμο για «πνευματική πανδαισία και τρυφή».

Γι’ αυτό ένα πηγαίο αίσθημα βαθύτατης ευγνωμοσύνης εκπηγάζει μέσα από την ψυχή μας για τον ακαταπόνητο Συγγραφέα, τον πολυσέβαστό μας κύριο Νικόλαο Βασιλειάδη.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η επιστήμη τής Θεολογίας εμπλουτίζεται με ένα ακόμη περισπούδαστο σύγγραμμά Του, το οποίο πληθωρικά και αξιολογικά γεμίζει ένα κενό που υπήρχε. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στο μέλλον θα αποτελεί την πηγή των πηγών για οποιονδήποτε προβληματισμό γύρω από τα θέματα τής Αποκάλυψεως τού Ιωάννου.

Την επιστημονική και θεολογική του προσωπικότητα και τους ηδυμελίφθογγους παλμούς και οραματισμούς τής χριστιανικής του ψυχής, θα τους βιώνει ο αναγνώστης, σε κάθε σελίδα τού βιβλίου τής Ιεράς Αποκαλύψεως ή οποιουδήποτε άλλου του βιβλίου μελετήσει.

Απλώς νοιώθω την ανάγκη να επαναλάβω, ενδεικτικά, εκείνο που επιγραμματικά είπε ο Μακαριώτατος, όταν, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης τής Κύπριδας Εκκλησίας για την προσφορά του προς Αυτήν, τού απένειμε το χρυσούν παράσημο τού Αποστόλου Παύλου:

«…πιστεύω ακράδαντα ότι ο κύριος Νικόλαος Βασιλειάδης, με την καθόλου συγγραφική, θεολογική, επιστημονική και εθνική του δράση, ανήκει στους πνευματικούς ταγούς τού Νέου Ελληνισμού και τιμά ιδιαιτέρως την Κύπρο μας».

Γι’ αυτό, ας μελετήσουμε και το βιβλίο του αυτό « που είναι γεμάτο τρισήλιο φως» με «βαθύτατη συναίσθηση τής ανεπάρκειας και τής πτωχείας μας και ταυτόχρονα με σαφή επίγνωση ότι ζούμε σ’ ένα χαοτικό κόσμο συγκρητισμού και συγχύσεως.

Ας τολμήσουμε να προσεγγίσουμε το προφητικό κείμενο τής Αποκαλύψεως με άγιο φόβο, ευλάβεια και απόλυτο σεβασμό προς τον λόγο τού Αποστόλου « μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τούς λόγους τής προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα» ( Αποκ. α΄3), ( σελ.7).

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο « Η Αποκάλυψις τού Ιωάννου » από το βιβλιοπωλείο « Ο Σωτήρ », οδός Ελλάδος 113, Λεμεσός, τηλ. 25- 355081 ή από τον υπεύθυνο κύριο Γρηγόρη Μουσουρούλη, τηλ. 99 – 213773 ή από το βιβλιοπωλείο τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής που βρίσκεται κοντά στην Αρχιεπισκοπή στην οδό Κοραή 20, τηλ.22-430301

Πηγή:churchofcyprus.org.cy