Επιστήμες, Τέχνες & ΠολιτισμόςΟρθόδοξη πίστη

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους

20 Φεβρουαρίου 2014

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους. Τοιχογραφία του 1774 στον υαλόφρακτο νάρθηκα του Καθολικού.

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους.
Τοιχογραφία του 1774 στον υαλόφρακτο νάρθηκα του Καθολικού.

Σε πρόσφατη επίσκεψη της λειψανοθήκης στην Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους φωτογραφίσαμε και την παραπάνω εντυπωσιακή τοιχογραφία στην είσοδο του Καθολικού Ναού και συγκεκριμένα στον πρώτο υαλόφρακτο νάρθηκα.

Η τοιχογραφία απεικονίζει τους βυζαντινούς αυτοκράτορες που είναι και κτήτορες της Ιεράς Μονής. Εικονίζονται εννέα μορφές, έξη άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί (αγόρι).

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους. Τοιχογραφία του 1774 στον υαλόφρακτο νάρθηκα του Καθολικού.

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους2

Στο κέντρο με φωτοστέφανο αγίου o Μέγας Κωνσταντίνος. Δεξιά ο Ρωμανός, ο Αλέξιος και ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος.

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους. Τοιχογραφία του 1774 στον υαλόφρακτο νάρθηκα του Καθολικού.

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους1

Αριστερά ο Ιωάννης, ο Μιχαήλ, η Ειρήνη και η Θεοδώρα. Οι μορφές ταυτοποιούνται με επιγραφές, εκτός του παιδιού για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη επιγραφή. Μεγάλη επιγραφή διατρέχει το πάνω μέρος της τοιχογραφίας: ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ …Οι μορφές των βυζαντινών αυτοκρατόρων είναι πλούσια ενδεδυμένες, φορούν στέμματα και κρατούν σκήπτρα, ενώ ένας από αυτούς, ο ΙΩΑΝΝΗΣ, φορά στρατιωτική στολή.

Η τοιχογραφία με τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου έγινε το 1774. Η ιερατική μεγαλοπρέπεια των μορφών, τα στοχαστικά και περίνοα βλέμματά τους, φαίνεται να προοιωνίζουν με τον τρόπο τους την επερχόμενη επανάσταση.

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους. Τοιχογραφία του 1774 στον υαλόφρακτο νάρθηκα του Καθολικού.

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους4

Διαχωριστική επιζωγραφισμένη ταινία σε άσπρο φόντο στο πάνω μέρος διαχωρίζει αυτήν την τοιχογραφία από τις υψηλότερες. Η ταινία απεικονίζει ένα ήρεμο και πλούσιο φυσικό τοπίο, μάλλον το αγιορείτικο.

Οι αυτοκράτορες της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρουςpng

Πηγή: leipsanothiki.blogspot.gr