Άγ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΜητροπ. Λεμεσού Αθανάσιος

Πως είναι δυνατόν κάποιος να προσεύχεται και να μην εισακούεται η προσευχή του; Και μου είπε ο Γέρων Παϊσιος: Λεμεσού Αθανάσιος

6 Μαρτίου 2014