Ορθόδοξη πίστη

Το αληθινό νόημα της νηστείας- Il digiuno corretto

8 Μαρτίου 2014

Το αληθινό νόημα της νηστείας- Il digiuno corretto

Nηστεία-και-διατροφή_blogpost_695

Ποιό είναι το αληθινό νόημα της νηστείας;

Μας το περιγράφει πολύ σύντομα και απλά ο ιερός υμνωδός στο ιδιόμελο του εσπερινού της Τρίτης της τρέχουσης εβδομάδας των νηστειών:

Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος.

Η αληθινή νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή απο τα φαγητά αλλά η αποφυγή των επιθυμιών, η αποχή απο τα σαρκικά αμαρτήματα, ο έλεγχος του θυμού, η εγκράτεια της γλώσσας, η αποφυγή του ψεύδους, της καταλαλιάς, του κουτσομπολιού κτλ.

Αυτή ειναι νηστεία αληθινή ευπρόσδεκτη και ευάρεστη στον Χριστό.

 

Quale è il senso del digiuno vero?

Lo descrive in modo semplice e conciso un canto del vespro di Martedi della 1a settimana della quaresima.

Il senso del digiuno vero non è solo l’astensione dal cibo (carne, pesce, formaggio ecc) ma implica un comportamento che mira ad evitare le tentazioni carnali, di soprimere le passioni, di essere sereno e di evitare di arrabbiarsi, di non dire pettegolezze, non dire bugie ecc.

Cioè digiunare significa pulire non solo il corpo (detossificazione dimostrabile dal punto di vista medico) ma” pulire ” anche lo spirito.

Allora un digiuno che coinvolge una “pulizia” psichosomatica del fedele fa molto piacere al Signore.

 

Πηγή: sandemetriobo.blogspot.gr