Ορθόδοξη πίστη

Γυναίκα, ορθόδοξη, ελληνίδα

12 Μαρτίου 2014

Γυναίκα, ορθόδοξη, ελληνίδα

Γυναίκα, ορθόδοξη, ελληνίδα

Είναι αλήθεια, πως γυναίκας την καρδιά διαπέρασε πρώτα το βόλι της αμαρτίας. Μά εξ ίσου είναι αλήθεια, πως γυναίκας η αγιασμένη ύπαρξις δέχτηκε, τή μέρα του Ευαγγελισμού, το μήνυμα της σωτηρίας και της λυτρώ­σεως.

• Είναι αλήθεια, πως μέσα στους αιώνες η γυναίκα έγινε αντικείμενο για ποικίλη εκμετάλλευσι καί σκεύος πειρασμού.

Μα εξ ίσου είναι αλήθεια, πως της γυναίκας οι χορδές συγκινούνται πε­ρισσότερο από ό,τι όμορφο

καί υψηλό, ιερό και θεϊκό.

• Είναι αλήθεια, πως για πολλούς αιώνες η γυναίκα περιφρονήθηκε σαν κατώτερο πλάσμα, σαν μια δούλα.

Μα εξ ίσου είναι αλήθεια, πως Γυναίκας ήταν το πρόσωπο, που βρέθηκε αγνότερο καί καθαρότερο πάνω στη γή από τον Πλάστη καί Δημιουργό.

• Είναι αλήθεια, πως στο πρόσωπο της Παναγίας αποκαταστάθηκε η ζη­μιά της πρώτης γυναίκας. Στο πρόσωπό Της τιμήθηκαν τα δυό ιερώτερα καί θεϊκώτερα πράγματα στον κόσμο:

Η παρθενία και η μητρότητα.

• Είναι αλήθεια, πως η γυναίκα, η μάνα, πλάθει χαρακτήρες.

Αυτή κατασκευάζει τα αριστουργήματα της αγιότητας.

Αυτή εμπνέει ηρωισμό.

Αυτή γεννά τις πιό όμορφες ίδέες.

Και αν για κάθε γυναίκα του κόσμου ταιριάζη ένας θρόνος καί ένας πό­νος, για την Χριστιανή Ελληνίδα ταιριάζουν ένας ύμνος καί ένας αίνος.

Για μας παίρνει βαθύ νόημα εκείνο της Σπαρτιάτισσας μάνας, τό «Ή ταν ή επί τάς». Ή θα γυρίσης νικητής και θα την φέρης την ασπίδα, ή να σε υ­ποδεχτώ ήρωα ξαπλωμένο πάνω σ΄αυτήν.

Η μεγάλη Μάνα του Χριστού μας, η Ευαγγελίστρα, τόξερε, πως ο Γυιός της, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, θα πάη να πολεμήση στό μετερίζι του Σταυρού, και θα συνέβαιναν σ΄Εκείνον και τα δυό. «Και Τον και επί Τού».

Και επί του Σταυρού θέλησε να πεθάνη.

Και τό Σταυρό σαν νικητής της Αναστάσεως σηκώνει.

• Άς περάσουν μέσα μας, στις 25 Μαρτίου, τα υψηλά μηνύματα.

• Άς ανεβούμε λίγο πιο ψηλά, ψηλότερα. Καί ακόμα ψηλότερα.

• Γι΄αυτό άλλωστε κατέβηκε ο Θεός Λόγος στα χαμηλότερα.

Του Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκη

Πηγή:  synodoiporia.blogspot.gr