Θαύματα και θαυμαστά γεγονόταΟρθόδοξη πίστη

Ο τσοπάνης και το πρόβατο

12 Απριλίου 2014

Ο τσοπάνης και το πρόβατο

provata

Κάποτε  ένας  τσοπάνης  είχε  ετοιμάσει  καλή  τροφή  στη  στάνη  του για  τα  πρόβατά  του. Άνοιξε  λοιπόν  την  πόρτα  διάπλατα  και  ενώ  άρχισαν  αν  μπαίνουν  τα  πρόβατα  μια  προβατίνα  με  τα  αρνάκια  της  δεν  έμπαινε. Εάν  έμενε  έξω  θα  χανόταν  και  τότε  ο  τσοπάνης  με  ένα  απότομο  πήδημα άρπαξε  το  αρνάκι και  έτρεξε  στη  στάνη.

Η  προβατίνα  όταν  είδε  να μεταφέρουν  το  αρνάκι  στη   στάνη, έτρεξε  πίσω  βελάζοντας  και  μπήκε  στη  στάνη.
Το  ίδιο  κάνει  και  ο  Θεός  όταν  περπατάμε  μακριά Του. Αρπάζει  κάποιο  προσφιλές μας πρόσωπο  και  μας  φέρνει  σαν  άλλος  τσοπάνης  στη  μάντρα  του , δηλαδή  στη  βασιλεία  Του.