Μάθηση ταπεινώσεως

xx351

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης

Μάθηση ταπεινώσεως δίνει στην ψυχή, η μνήμη του θανάτου. Τότε θέλοντας και μη,  η υπερηφάνεια του θνητού και περαστικού από αυτή τη ζωή ανθρώπου, χαμηλώνει, ταπεινώνεται.

 

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης