Άγ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Ασυμφωνία βαθμολογίας…Γέροντα Παΐσιου Αγιορείτη ,Χαριτωμένες διδαχές

9 Αυγούστου 2014

Ασυμφωνία βαθμολογίας…Γέροντα Παΐσιου Αγιορείτη ,Χαριτωμένες διδαχές

 

Φωτο:supruntu.tumblr.com Soumya Sharmistha Nesne Yalındır

Φωτο:supruntu.tumblr.com
Soumya Sharmistha
Nesne Yalındır

Ο δάσκαλος δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο αν οι μαθητές ξέρουν καλά το μάθημα, αλλά να λαμβάνει ύπ’ όψιν του και άλλα καλά που έχουν τα παιδιά, όπως την ευλάβεια, την καλωσύνη, το φιλότιμο.

Οι βαθμοί του Θεού δεν συμφωνούν πάντοτε με τους βαθμούς των δασκάλων.

Μπορεί το τέσσερα ενός παιδιού για το Θεό να είναι δέκα και μπορεί το δέκα ενός άλλου για το Θεό να είναι τέσσερα…

Πηγή: Γέροντος Παϊσίου «Χαριτωμένες Διδαχές, με παραβολές και παραδείγματα», εκδόσεις «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2003