Γενικά ΘέματαΘεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη!

16 Αυγούστου 2014

Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη!

profitis_ilias_3144

Αδελφοί, ως υπόδειγμα κακοπαθείας και υπομονής, πάρετε τους προφήτας, οι οποίοι εμίλησαν εις το όνομα του Κυρίου. Μακαρίζομεν εκείνους που έχουν υπομονήν. Έχετε ακούσει δια την υπομονήν του Ιώβ και ξέρετε πως εις το τέλος του εφέρθηκε ο Κύριος, διότι ο Κύριος είναι πολυεύσπλαγχνος και οικτίρμων. Προ πάντων, αδελφοί μου, μη ορκίζεσθε ούτε εις τον ουρανόν ούτε εις την γην, ούτε με κανένα άλλον όρκον. Το δικό σας «ναι» ας είναι ναι, και το «όχι» όχι, δια να μη πέσετε σε καταδίκην.

Υποφέρει κανείς μεταξύ σας; Ας προσεύχεται. Ευρίσκεται κανείς εις ευθυμίαν; Ας ψάλλη. Ασθενεί κανείς μεταξύ σας; Ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι εις το όνομα του Κυρίου, και η προσευχή που έγινε με πίστιν, θα θεραπεύση τον ασθενή• ο Κύριος θα τον σηκώση και, αν έχη διαπράξει αμαρτίας, θα του συγχωρηθούν.

Να εξομολογήσθε τας αμαρτίας σας ο ένας προς τον άλλον και να προσεύχεσθε ο ένας δια τον άλλον, δια να θεραπευθήτε. Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλην δύναμιν εις τα αποτελέσματά της. Ο Ηλίας ήτο άνθρωπος με αδυναμίες, όπως και εμείς, και όταν προσευχήθηκε να μη βρέξη, δεν έβρεξε εις την γην τρία χρόνια και έξη μήνες. Και πάλιν προσευχήθηκε και ο ουρανός έστειλε βροχήν και η γη εβλάστησε τον καρπόν της.

Αδελφοί, εάν κανείς από σας πλανηθή από την αλήθειαν και κάποιος τον επαναφέρει, ας γνωρίζη ότι εκείνος που επαναφέρει αμαρτωλόν από τον δρόμον της πλάνης του, θα σώση ψυχήν από τον θάνατον και θα καλύψη πλήθος αμαρτιών.

Καθολική Eπιστολή Ιακώβου (ε 10-20)
Ο Απόστολος της Κυριακής 20 Ιουλίου

 

 

Πηγή: xristianos.gr