Άγ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΆγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η ψυχή του-Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

17 Σεπτεμβρίου 2014

Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η ψυχή του-Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

Elderjosephhesychast
Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η ψυχή του και γίνεται αδάμαντας φωτεινός…Χωρίς τήν εξομολόγηση, μετάνοια δέν λογίζεται και χωρίς τήν μετάνοια άνθρωπος δέν σώζεται…
Άν δέν αφήσεις τήν αμαρτία ότι και άν κάνεις πηγαίνει χαμένο. Μόλις χωρίσεις και αφήσεις τήν αμαρτία όλα είναι συγχωρημένα μετά τήν εξομολόγηση…
Όλα συγχωρούνται, μόνο όσα δέν εξομολογηθούν, εκείνα δέν συγχωρούνται…Χύσε δύο σταγόνες δάκρυα μέ πόνο ψυχής και ξεπλύνεται όλος ο ρύπος…
Μόνο τήν μετάνοια του ανθρώπου, εάν λάβει είς χείρας Του ο Φιλάνθρωπος, όλα τα άλλα γνωρίζει Αυτός να οικονομεί πανσόφως είς σωτηρία…Ο ελεήμων Θεός αιτία γυρεύει και αφορμή διά να σώσει ψυχή.