Άγιον ΌροςΓενικά ΘέματαΘαύματα και θαυμαστά γεγονόταΟρθόδοξη πίστη

Μια μαρτυρία συμβάντος από την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

19 Σεπτεμβρίου 2014

Μια μαρτυρία συμβάντος από την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Ο πατήρ Αυγουστίνος και ο Κονίτσης Σεβασιιανός.

Ο πατήρ Αυγουστίνος και ο Κονίτσης Σεβασιιανός.

Αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι παρέστησαν κατά την εξόδιον ακολουθίαν του μας διαβεβαίωσαν ότι η δεξιά χειρ του αγίου γέροντος Αυγουστίνου συνεχώς έφευγεν από την θέσιν, που την ετοποθετούσαν, ωσάν να ευλογούσεν. Την επανέφερον εις την θέσιν της, όπως τοποθετούνται οι χείρες των νεκρών και πάλιν έφευγε. Παρ όλον ότι είχον παρέλθει άνω των 50 ωρών, εν τούτοις η χειρ του ήτο ζεστή και καθόλου άκαμπτος ως είθισται.
Τούτο μαρτυρεί όχι μόνον ο πατήρ Μάξιμος, αλλά και πολλοί άλλοι ψηλαφίσαντες την δεξιάν του Αγίου. Παρ όλον ότι είχε νεφρικήν ανεπάρκειαν και είθισται τα σώματα των τεθνεώτων να μαυρίζουν, εν τούτοις το σώμα του γέροντος όχι μόνον δεν εμαύρισεν, αλλ απεναντίας είχε παραμείνει το φυσιολογικόν του, ωσάν να μη είχε αποθάνει και μερικές στιγμές έλαμπε.

ΠΗΓΗ :
http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=425:192010-&catid=13:2009-07-28-17-15-35&Itemid=60

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/
http://tribonio.blogspot.gr/2014/09/blog-post_5.html

 

Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr