Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Ιάκωβος μοναχός Βατοπαιδινός, ο τυπικάρης (1807-1904)

28 Φεβρουαρίου 2015

Ιάκωβος μοναχός Βατοπαιδινός, ο τυπικάρης (1807-1904)

Ιάκωβος μοναχός Βατοπαιδινός, ο τυπικάρης (1807-1904) (Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης) πηγή φωτογραφίας: http://athosprosopography.blogspot.gr

Ιάκωβος μοναχός Βατοπαιδινός, ο τυπικάρης (1807-1904)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης)
πηγή φωτογραφίας: http://athosprosopography.blogspot.gr

Πηγή:   agioritikesmnimes.blogspot.gr