Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Θεόφιλος προηγούμενος Βατοπαιδινός

24 Μαρτίου 2015

Θεόφιλος προηγούμενος Βατοπαιδινός

 

Θεόφιλος προηγούμενος Βατοπαιδινός (Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957) Πηγή: Αγιορειτική Προσωπογραφία athosprosopography.blogspot.gr

Θεόφιλος προηγούμενος Βατοπαιδινός
(Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957)
Πηγή: Αγιορειτική Προσωπογραφία
athosprosopography.blogspot.gr

Θεόφιλος Προηγ. Βατοπαιδινός, Χρονικόν περί της ιεράς και σεβασμίας Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου ΄Ορους Ψηφιοποιημένο  βιβλίο Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη athoslibrary.blogspot.gr

Θεόφιλος Προηγ. Βατοπαιδινός,
Χρονικόν περί της ιεράς και σεβασμίας
Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου ΄Ορους
Ψηφιοποιημένο βιβλίο
Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη
athoslibrary.blogspot.gr

Πηγή:  agioritikesmnimes.blogspot.gr