Türkçe’deΞένες γλώσσες

PİSİDYA METROPOLİTİ SAYIN SOTİRİOS TRAMBAS 2015 PASKALYA MESAJI

12 Απριλίου 2015

PİSİDYA METROPOLİTİ SAYIN SOTİRİOS TRAMBAS 2015 PASKALYA MESAJI

Φωτο: yiorgosthalassis.blogspot.com

Φωτο: yiorgosthalassis.blogspot.com

“Korkmayın! (Matta 28:5)”

Rab’de sevgili kardeşler,

Mesih’in Dirilişi, yüreklilik ve cesaret mesajını iletiyor. Her ikisi de bizim gündelik mücadelemiz için kesinlikle gereklidir. “Korkmayın”, İsa’ya mür getiren sadık ve kendini O’na adamış kadınların, boş mezarda Melek’ten duyduğu ilk sözdü.

Mesih’in mür taşıyan öğrencileri ne karanlıktan ne de Yahudi ileri gelenlerinin nefretinden korkuyorlardı. Yalnız kadınlar “derin sevinç ile” (Luka 24:1) ölü gömme geleneklerini gerçekleştirmek ve Mesih’e tapınmalarını sunmak için Rab’bin mezarına gittiler.

Birkaç hafta sonra, Pentekost Günü’nde Aziz Elçiler kalabalığın önünde hiç tereddüt etmeden, cesaretle “Sizin Çarmıh’a gerdiğiniz Mesih dirildi” diye duyurdular (Elçilerin İşleri 2:32-36). Daha sonra her şeye rağmen, dayaklara, taşlanmalara, hapsedilmelere, şehitliğe rağmen “İsa Mesih tek gerçek Tanrı’dır” diye tanıklık ettiler.

O zamandan beri sayısız Kutsal Şehit aynı cesaretle, yüzyıllar öncesinden bugüne kadar Dirilmiş olan Mesih’e imanlarını ve bağlılıklarını hayatlarını feda ederek duyurdular.

Yürekliliğin ve cesaretin bu mesajı hepimiz için çok gereklidir. Kardeşlerim, Ortodoks inanlılarının bile, günümüzdeki birçok olayla kanıtlandığı üzere, ürkeklik, korkaklık, vazgeçme ve sonunda depresyon, günümüz insanının çoğunun ruhlarını zehirlemiştir.

Fakat Rab öğrencilerini fırtınada korkaklık ettiler ve kıt imana göre hareket ettiler diye azarladı: “Neyden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar” (Matta 8:26). Ve Elçi Pavlos tüm inanlılara şunu vurguladı: “Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç ruhu vermiştir” (2.Timoteos 1:7).

Dirilmiş olan İsa’ya hayatlarını bağlamış olanlar ve O’nun izinden tutarlı bir şekilde gidenler, denenmelerden ve çeşitli ayartmalardan, her gün karşılaştığımız bu çağın çeşitli buhranlarından, hastalıklardan ve kaynağı belli olmayan acılardan asla etkilenmezler. Bizim manevi gücümüz diriliş Haç’ımız ve yüreklilik, cesaret ile yapılmış eylemlerimizdir. Çünkü hem Tanrı hem de insan olan İsa çok kötü acılara katlandı, çarmıha gerildi ama üçüncü gün ölümü ve çürümeyi tamamen ortadan kaldırarak ölülerden dirildi.

Fakat hem insan hem Tanrı olan Mesih’in Dirilişinden kaynaklanan Hıristiyanların cesareti nasıl belli olur?

-Her şeyden önce inancımızı ve güvencimizi Rab’be bağlamamızla,

-Gündelik manevi mücadele ile; duayla ve çilekeş bir yaşam sürelim ki Mesih’in ışığı içimizde parlasın. Bu mücadele şeytanın fena saldırılarına karşı direnişi sürdürebilmek için cesaret ve Tanrı’nın isteğini daima onaylama gerektirir.

– Bitmez tükenmez tövbeyle ve inananı manevi terbiye sürecinde karşılayan Tanrı’nın merhametini düşüş ve zayıflık anlarında istemeyle.

Hatırlayın, kardeşlerim, aziz günahsız olan değildir, aziz aklını, tercihlerini ve istikametini değiştiren, geliştiren bir savaşçıdır. Yarışta pes etmeyen atlet, düştüğünde ya da yolunu değiştirdiğinde, dimdik ayakta durmaya cesaret edendir. Gözlerini cennete dikmeli ve Tanrı’nın yardımseverliğini ve devam etmek için kurtarıcı merhametini dilemelidir. Aziz Altınağızlı Yuhanna Diriliş Ayini’nde biz dinleyelim diye ısrarla vurguluyor: Şenlikli Diriliş Bayramı Litürjisinde okunan Altınağızlı Yuhanna Paskalya Duasında “Hiç kimse günahları için yas tutmasın çünkü bağışlanma doğdu mezardan!” diyor.

– Kardeşlerim, bu modern dünyaya inancımızın hazinesinin tanıklığını vermek için, çağımızda yüreklilik ve cesaret gereklidir. Öyle bir dünya ki, şeytan kendini cesur hissediyor, insanlar tarafından git gide daha normal karşılanıyor ve insani değerler anlamını yitiriyor.

Barış, adalet, insan hakları, doğaya saygı, eşitlilik, sosyal zenginliklere herkese erişme hakkı nerede ve nasıl uygulanıyor? Bunların manası kaldı mı?
Bizim tanıklığımız yakın ve geniş çevremizde söylediklerimiz ve uyguladıklarımızla veriliyor. Şüphesiz ki tanıklığımız doğru, dinamik ve cesur olmalı. Tıpkı mayanın ekmeğe hayat vermesi ve ekmeğin insanları beslemesi gibi.

Bu düşüncelerle, kardeşlerim, hayatlarınızda ve özellikle Paskalya döneminde, Dirilmiş Rab’bimizin zengin kutsamalarını diliyorum ve sizlere zafer selamını ve MESİH’in DİRİLİŞ zaferini yayıyorum!

PASKALYA 2015

+ Pisidya Metropoliti Sotirios Trambas