Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Αναζητώντας το αληθινό φως της ζωής …

29 Μαΐου 2015

Αναζητώντας το αληθινό φως της ζωής …

StSilouanprayingMountAthoscelledited1

… Πού κατοικείς, Φως μου; Βλέπεις πως Σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες Συ τον Εαυτό Σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να Σε ζητώ τώρα όπως Σε ζητώ. Αλλά Συ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη Σου. Μ’ άφησες να δω πως η αγάπη Σου για μας Σε οδήγησε στο Σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Συ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη Σου Σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε την δόξα Σου…

Αγίου Σιλουανού Αθωνίτου

 

Πηγή: agapienxristou.blogspot.ca