Ρήματα ζωής

ρήματα Ζωής: Δεν μπορείς να του κρυφτείς

20 Ιουλίου 2015

ρήματα Ζωής: Δεν μπορείς να του κρυφτείς

Sometimes I’m speechless. Sometimes I’m happy. And I’m happy when I’m speechless in front of a “delicacy” of nature and not in front of human brutality. He was very beautiful gentle and delicate. We talked in silence about a half an hour. He was very kind and allowed me to take a bunch of photos of him. We shook our hands and he left in his paradise. Just a simple story. PS: No, I don’t speak about Andrew (my friend who gave his hand for our guest). But I think that you figured that already…Πριν να προσέλθετε στην Θεία Κοινωνία, να…

 

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr