Ορθόδοξη πίστη

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με

7 Αυγούστου 2015

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με

proseux

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτωρ, Κύριε, Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Άγιον Πνεύμα, μια θεότης, μια δύναμις, ελέησόν με τον αμαρτωλόν και οις επίστασαι κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου˙ ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος Μαρδάριος,
«Αγιοπατερικό Προσευχητάριο»

 

Πηγή agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr